Wyszukiwanie


 • alkoholowy zespół płodowy

  Alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) rozpoznaje się, gdy spełnione są cztery poniższe kryteria:prenatalne i pourodzeniowe zaburzenia rozwoju;
  niski wzrost i waga ciała zarówno po urodzeniu, jak i w późniejszych okresach rozwoju;
  deformacje głowy i twarzy (małogłowie, małe oczy, zwężenie szpar powiekowych, cienka górna warga, skrócenie nosa, spłaszczenie twarzy, cofnięta broda, niesymetryczne uszy);
  uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, przejawiające się opóźnionym rozwojem, zaburzeniami emocjonalnymi i obniżonym poziomem intelektu.

 • ambisentencja

  Skłonność do formułowania wzajemnie sprzecznych treściowo wypowiedzi - objaw poważnych zaburzeń myślenia, będący następstwem procesów rozszczepiennych.

 • ambiwalencja

  Dwuwartościowość uczuć, przeżywanie dwojakich, sprzecznych, często przeciwstawnych emocji, nawet w stosunku do tego samego obiektu - objaw procesów rozszczepiennych, obecny w psychozach, typowo w

 • amfetamina

  Nazwy slangowe: amfa, speed, power. Po raz pierwszy poddana syntezie w 1887r. Od 1930 r. była stosowana jako lek - w leczeniu otyłości, czasem depresji, astmy, migreny.

 • anhedonia

  Zanik radości życia, brak możliwości czerpania zadowolenia z życia, cieszenia się życiem - objaw typowy dla depresji i depresyjnych zaburzeń nastroju, czasami obecny także w innych zaburzeniach, w których depresyjny nastrój jest objawem towarzyszącym.

 • anoreksja

  Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), anoreksję (jadłowstręt psychiczny) diagnozuje się, gdy występują wszystkie cztery wymienione niżej objawy (u dzieci - pięć objawów): spadek wagi (lub, u dzieci, brak przybytku wagi) prowadzący do masy ciała o co najmniej 15% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej w stosunku do wieku i wzrostu (indeks wagi ciała wynosi poniżej 17,5 kg/m2);
  spadek wagi jest narzucony samej sobie poprzez unikanie "tuczącego" pożywienia; a ponadto za pomocą jednej z następujących czynności: prowokowanie wymiotów, przeczyszczanie, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, stosowanie leków tłumiących łaknienie lub środków moczopędnych;
  samoocenianie siebie jako osoby otyłej oraz zaburzający strach przed przytyciem, co prowadzi do narzucania samej sobie niskiego progu wagi ciała; obawa przed otyłością występuje w formie natrętnej myśli nadwartościowej;
  zaburzenia endokrynne przejawiające się u kobiet zanikiem miesiączkowania, a u mężczyzn utratą zainteresowań seksualnych i potencji (wyjątkiem jest krwawienie z dróg rodnych u kobiet stosujących substytucyjne leczenie hormonalne, najczęściej w postaci przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych); stwierdza się również wzrost poziomu hormonu wzrostu i kortyzolu oraz zmiany metabolizmu hormonu tarczycy i zaburzenia wydzielania insuliny;
  u dzieci występuje ponadto opóźnienie albo zahamowanie licznych zjawisk związanych z okresem pokwitania (wzrost ulega zatrzymaniu, u dziewcząt nie rozwijają się piersi i występuje pierwotny brak miesiączek, u chłopców narządy płciowe pozostają w stanie dziecięcym); objaw ten można zaobserwować, jeśli początek choroby miał miejsce przed okresem pokwitania; po powrocie do zdrowia pokwitanie często przebiega normalnie.

 • antyspołeczność

  Ujawnianie cech aspołecznych i dodatkowo tendencji do występowania przeciwko społeczeństwu, skłonność do aktywnych zachowań uderzających w wartości społeczne, na przykład do zachowań agresywnych, przestępczych.

 • autoagresja

  Skłonność do zachowań wrogich wobec samego siebie, niebezpiecznych dla samego siebie, takich jak samookaleczenia,

 • bezsenność

  Według najnowszej klasyfikacji schorzeń (ICD-10) bezsenność to niewystarczająca ilość snu lub niedostateczna jakość snu, która występuje co najmniej trzy razy w tygodniu i utrzymuje się przez co najmniej jeden miesiąc.

 • błędne koło

  Niezwykle powszechne w psychologii zaburzeń (i nie tylko) zjawisko, polegające na wzajemnym, niepożądanym napędzaniu się dwóch elementów zachowania, sytuacji itd.

 • bulimia

  Bulimia (żarłoczność psychiczna) jest zespołem charakteryzującym się okresowymi napadami obżarstwa i nadmierną koncentracją na kontroli masy ciała.

 • charakteropatia

  Termin wprowadzony przez profesora psychiatrii Tadeusza Bilikiewicza na określenie zaburzeń osobowości i zachowania spowodowanych organicznym uszkodzeniem mózgu i dla odróżnienia ich od zaburzeń charakteru powstałych wskutek działania innych czynników etiologicznych.

 • dekompensacja

  Zapożyczony z terminologii funkcjonowania organicznego, termin "dekompensacja" oznacza załamanie się przejściowej ròwnowagi osiągniętej przez chorą część organizmu w drodze mechanizmòw adaptacji.

 • depersonalizacja

  Wrażenie nierealności własnej osoby, zaburzenie lub utrata poczucia własnej tożsamości, uczucie, że własna osoba jest obca, dziwna, nierealna, nierzeczywista.

 • depresja

  Depresja może objawiać się przygnębieniem, smutkiem, poczuciem winy, spadkiem zaufania lub szacunku do siebie, płaczliwością, utratą zainteresowań i brakiem zadowolenia z aktywności, które dotychczas sprawiały przyjemność, zaburzeniami snu (wcześniejsze budzenie się, bezsenność), zmniejszeniem popędu seksualnego, utratą łaknienia, spadkiem wagi, brakiem energii, szybkim męczeniem się, myślami lub próbami samobójczymi, trudnościami w podejmowaniu decyzji, pogorszeniem pamięci i trudnościami w koncentracji uwagi aż do całkowitej niezdolności do pracy.

 • deprywacja sensoryczna

  Wystawienie organizmu na sytuację wyjątkowo ubogą w bodźce, na przykład na całkowitą ciszę i ciemność.

 • derealizacja

  Poczucie, że otaczający świat stał się nierealny, dziwny, obcy i nieznany. W bardzo delikatnym nasileniu derealizacja może być obecna w nerwicach, w umiarkowanym - w zaburzeniach z pogranicza.

 • disulfiram

  Disulfiram jest najbardziej znanym środkiem wywołującym awersję i "uczulającym" na alkohol. W latach dwudziestych substancja o tym składzie chemicznym była używana w przemyśle do przyspieszenia wulkanizacji, a w końcu lat trzydziestych znalazła zastosowanie w medycynie jako środek przeciwrobaczy i przeciwświerzbowy.

 • ekstazy

  MDMA; nazwy slangowe: exc, cadillac, E, śnieżna kula. Została uzyskana z gałki muszkatołowej w 1914 r.

 • fobia

  Zaburzenie o charakterze lękowym, polegające na odczuwaniu irracjonalnego, niemożliwego do opanowania, niewspółmiernego do zagrożenia lęku przed określonymi przedmiotami lub zjawiskami.

 • fototerapia

  Jedna z metod leczenia depresji, polegająca na wystawianiu osoby chorej na działanie specjalnie dobranego światła.

 • heroina

  Nazwy slangowe: hera, kompot, towar, brown, brown sugar. Jest produktem półsyntetycznym, wprowadzonym po koniec XIX w.

 • hipochondria

  Skłonność do chorobliwego koncentrowania się na własnym ciele i stanie własnego zdrowia, do wynajdywania chorób i rozmaitych zaburzeń.

 • histeria

  Nerwica histeryczna, jedna z popularnych postaci nerwicy. Jednym z podstawowych objawów nerwicy histerycznej jest

 • inhalanty

  Rozpuszczalniki, kleje, lakiery, aerozole, benzyna, gaz z zapalniczek. Są szczególnie popularne wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjów ze względu na niską cenę i ogólną dostępność.

 • konfabulacje

  Zmyślone wypowiedzi służące do wypełniania luk pamięciowych spotykane u osób z ciężkimi zaburzeniami zapamiętywania i przypominania powstałymi w wynku organicznego uszkodzenia mózgu (np.

 • konopie indyjskie

  Konopie indyjskie - rośliny zawierające kanabinole, przede wszystkim THC – tetrahydrocannabinol; są surowcem do produkcji marihuany i haszyszu.

 • konwersja histeryczna

  Objaw obecny w nerwicy histerycznej, polegający na pojawianiu się u chorego najróżniejszych dolegliwości somatycznych (cielesnych), które nie mają żadnego uzasadnienia w faktycznym stanie zdrowia pacjenta.

 • leki psychiatryczne

  Lek w rękach dobrego lekarza może być dobrodziejstwem przywracającym zdrowie lub ratującym życie. Z kolei leki nadużywane lub pobierane bez wskazań lekarskich nie tylko nie pomagają, ale również stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka.

 • LSD

  Nazwy slangowe: kwas, acid, kryształki. Związek chemiczny przypadkowo odkryty w 1938 r. w Szwajcarii przez Alfreda Hoffmana, podczas badań nad sporyszem i jego zastosowaniem w medycynie.

 • majaczenie alkoholowe

  Majaczenie alkoholowe (majaczenie drżenne, delirium tremens, "biała gorączka"), jest najczęściej spotykaną psychozą alkoholową i występuje u ok.

 • małżeństwo i rodzina

  Małżeństwo jest instytucją odpowiadającą ważnym ludzkim potrzebom. Trwałość małżeństwa zależy od umiejętności małżonków dbania o wzajemne relacje, umiejętność komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.

 • megalomania

  Przekonanie o własnej wyjątkowości, atrakcyjności, niezwykłości i o tym, że wszelkie związane z własną osobą zdarzenia i zjawiska są niezwykle atrakcyjne dla innych.

 • metadon

  Działa podobnie jak morfina (heroina); ma także działanie przeciwbólowe. Jego toksyczność jest zbliżona do morfiny, jednak powoduje mniejsze zaburzenia czynności układu oddechowego i w mniejszym stopniu wywołuje euforię.

 • mitomania

  Patologiczna lub zakrawająca na patologię skłonność do zmyślania, opowiadania niezwykłych, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością historii, zwłaszcza związanych z własną osobą.

 • mobbing

  Mobbing (od ang. mob - sfora, pospólstwo), zwany także psychoterrorem (H. Leymann), jest to trwające w czasie prześladowanie psychiczne jednostki przez inną osobę lub grupę osób, w celu jej destrukcji lub wyeliminowania z kolektywu pracy.

 • natręctwa

  Trudne do odpędzenia, wciąż uporczywie powracające, natrętne myśli (in. obsesje), często dotyczące jakiegoś mało istotnego zjawiska czy problemu lub nawet zupełnie bezsensowne i często prowadzące do kompulsji (czynności przymusowych).

 • padaczka

  Padaczka (inaczej: epilepsja, "choroba św. Walentego") to zespół objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu takich jak: 1.

 • padaczka alkoholowa

  Nazwa używana dla określenia napadów drgawkowych występujących w przebiegu zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych od alkoholu.

 • paranoja

  Paranoja to starsza nazwa utrwalonych zaburzeń urojeniowych. W istocie paranoja to występowanie usystematyzowanych i logicznie ze sobą powiązanych

 • PCP

  Nazwa slangowa: anielski pył. PCP (fencyklidyna) ma właściwości znieczulające, przeciwbólowe i halucynogenne.

 • poczucie tożsamości

  Świadomość własnej integralności i odrębności od otoczenia, wiedza o tym, kim się jest, wiedza o sobie.

 • psychopatologia

  Nauka o zaburzeniach psychicznych i emocjonalnych. Psychopatologia jest dyscypliną z pogranicza przede wszystkim psychiatrii i psychologii, jednak na jej gruncie spotykają się jeszcze inne nauki (na przykład neurologia, filozofia itd.

 • psychoterapia Gestalt

  Psychoterapia Gestalt (niem. Gestalt - postać, figura) jest szkołą psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci.

 • psychoza Korsakowa

  Psychoza Korsakowa (inaczej: alkoholowy zespół amnestyczny, zespół Wernickego-Korsakowa) występuje po wielu latach intensywnego picia, jako przejaw ciężkich zaburzeń metabolicznych.

 • psychozy

  Psychozy objawiają się m.in. urojeniami i (lub) omamami. Urojenia są fałszywymi przekonaniami, sprzecznymi z indywidualnym doświadczeniem, nie poddające się logicznej, rzeczowej argumentacji ani wymowie faktów.

 • samobójstwo

  W Polsce na każde 100 000 ludzi ok. 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują.

 • schizofrenia

  Nazwa schizofrenia oznacza dosłownie rozpad umysłu lub serca. Zaburzenia schizofreniczne to grupa zaburzeń mających pewne wspólne cechy.

 • substancje psychoaktywne

  Jak wiadomo, człowiek może uzależnić się nie tylko od alkoholu, ale także od innych substancji psychoaktywnych.

 • urojenia

  Zaburzenia myślenia; fałszywe i nie podlegające korekcji (niepodważalne) przekonania dotyczące własnej osoby i/lub otoczenia, nie mające odbicia w rzeczywistości i nie podzielane przez inne osoby z podobnego kręgu społeczno-kulturowego, występujące w przebiegu chorób psychicznych (

 • zaburzenia afektu

  Inaczej - zaburzenia nastroju: depresja, mania i

 • zaburzenia czynnościowe

  Wszelkie zaburzenia psychiczne i emocjonalne wynikające z zaburzenia czynności, funkcjonowania (a nie struktury) narządów związanych z życiem psychicznym (na przykład mózgu, mózgowych naczyń krwionośnych).

 • zaburzenia czynnościowe

  Wszelkie zaburzenia psychiczne i emocjonalne wynikające z zaburzenia czynności, funkcjonowania (a nie struktury) narządów związanych z życiem psychicznym (na przykład mózgu, mózgowych naczyń krwionośnych).

 • zaburzenia organiczne

  Zaburzenia o podłożu organicznym - zaburzenia psychiczne i emocjonalne wynikające z zaburzenia struktury narządów odpowiedzialnych za życie psychiczne (przede wszystkim z najrozmaitszych uszkodzeń mózgu jako organu ? stąd nazwa).

 • zaburzenia osobowości

  Zaburzenia osobowości przejawiają się skrajną lub znaczącą odmiennością w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze sposobem spostrzegania, myślenia i odczuwania, a zwłaszcza sposobem odnoszenia się do innych.

 • zaburzenia preferencji seksualnej

  Wyróżnia się rozmaite zaburzenia preferencji seksualnej. Do najczęściej opisywanych należą fetyszyzm, transwestytyzm, ekshibicjonizm, oglądactwo, sadyzm, masochizm i pedofilia.

 • zaburzenia psychosomatyczne

  Zaburzenia somatyczne (cielesne), których właściwym podłożem są problemy emocjonalne chorego. Problemy psychosomatyczne są nazywane "chorobami z przystosowania", ponieważ ich bezpośrednią przyczyną jest stres i podejmowane przez organizm próby radzenia sobie z nim.

 • zaburzenia schizoafektywne

  Zaburzenia z kręgu schizofrenii, polegające na swego rodzaju połączeniu objawów schizofrenicznych z objawami

 • zaburzenia z pogranicza

  Zburzenia rozpoznawane u chorego, kiedy obraz kliniczny nie pozwala na jednoznaczne określenie, czy mamy do czynienia z

 • zespół abstynencyjny

  Objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego (zespołu odstawienia) pojawiają się w okresie pierwszych 24-36 godzin po zaprzestaniu picia, a więc wówczas, kiedy w trakcie "ciągu" picia lub podczas próby jego przerwania, dojdzie do obniżenia poziomu alkoholu we krwi.

 • Damian Janus, Historyczne początki psychoterapii

  Pojęcie psychoterapii nie jest jednoznaczne. Na czym bowiem polega specyfika oddziaływania psychoterapeutycznego? Co różni je od farmakologicznych (leki, zioła, ekstrakty Bacha i wszystko inne, co sprowadza się do chemicznych oddziaływań na organizm) lub fizykalnych metod leczenia psyche (począwszy od polewania zimną wodą, a skończywszy na elektrowstrząsach)? Wydawać się może, iż różnica jest oczywista - jest nią zastosowanie narzędzia w postaci mowy (rozmowy, dialogu, perswazji, sugestii).

 • Jarosław Jastrzębski, Miejsce myśli ewolucyjnej w psychologii

  Jesteśmy chodzącym archiwum mądrości naszych przodków
  Cronin
  Darwin, konkurencja i dziedziczenie
  Teoria doboru naturalnego, ogłoszona w 1859 roku przez Karola Darwina w dziele
  "O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego" stanowiła niewątpliwy przełom w dziejach ludzkiej myśli.

 • Weronika Preidl, Przedwczesny wytrysk - najczęściej spotykane zaburzenie seksualne u mężczyzn

  Jednym z dotkliwych zaburzeń seksualnych u mężczyzn jest przedwczesny wytrysk nasienia. Zaburzenie to jest definiowane w seksuologii jako "niezdolność powstrzymania wytrysku przed wspólnym doznaniem przyjemności przez oboje partnerów

 • Andrzej Jakubik, Aleksytymia - mit czy rzeczywistość?

  W podsumowaniu przeglądu piśmiennictwa na temat jednej z prawdopodobnie swoistej lub zaburzonej postaci osobowości zwanej aleksytymią, Brzeziński (1995, s.

 • Andrzej Augustynek, Komunikacja interpersonalna

  Człowiek jest istotą społeczną. Żeby funkcjonować w społeczeństwie musi komunikować się z innymi jego członkami.

 • Sławomir Murawiec, Psychoterapia i leki w leczeniu psychoz i schizofrenii - teoria powstawania i leczenia psychoz Shitija Kapura

  Czy schizofrenię i psychozy leczyć tylko lekami, czy tylko psychoterapią? Może jedną i drugą metodą jednocześnie? Z jednej strony klinicznie widać, że leki przeciwpsychotyczne leczą psychozę.

 • Andrzej Augustynek, Wybrane zagadnienia z biologicznych podstaw psychiki

  Budowa mózgu
  Mózg człowieka dorosłego, ważąc przeciętnie od 1100 do 1400 gramów, zawiera około 100 miliardów komórek nerwowych i dziesięć razy więcej innych komórek (np.

 • Jan Chodkiewicz, Zmagając się ze światem. Znaczenie zasobów osobistych

  Świat, w którym żyjemy przynosi nam wiele przyjemnych doświadczeń, wydarzeń i sytuacji, ale także częściej lub rzadziej sytuacje trudne, stresowe i traumatyczne.

 • Peter Schulthess, Jak zagwarantować wysoką jakość w psychoterapii?

  Jako członek Zarządu EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt), który jest odpowiedzialny za Europejskie standardy szkoleniowe w kształceniu getaltystów oraz jako przewodniczący Szwajcarskiej Izby Psychoterapii, który ma kontakt z polskimi kolegami, z zainteresowaniem przyglądam się procesowi nadawania psychoterapii w Polsce statusu prawnego.

 • Bassam Aouil, Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej

  Wstęp
  Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Tymczasem często jesteśmy poddawani różnego rodzaju stresom.

 • Milena Karlińska, Zniewolony tygrys

  Relacja z 13-go Kongresu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP), który odbył się w Wilnie w dniach 7-10 lipca 2005 pod tytułem „Poszerzanie granic Europy – poszerzaniem granic psychoterapii?”
  Zarząd Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii EAP zaprosił na swoje obrady jako obserwatorów delegację Polskiej Federacji Psychoterapii w składzie: Katarzyna Węglorz-Makuch (prezes) i Milena Karlińska (wiceprezes), którym towarzyszyła tłumaczka, Agnieszka Kaflińska.

 • Andrzej Jakubik, Dylemat osobowości pogranicznej (borderline personality)

  Wprowadzenie
  Złożoną problematykę diagnostyki zaburzeń osobowości charakteryzują nie tylko spory definicyjne i klasyfikacyjne, ale także coraz to nowe dylematy terminologiczne (por.

 • Jacek Świst, Koncepcja terapeutyczna Martina Seligmana

  Koncepcja M. Seligmana należy do nurtu psychologii poznawczej i jest jedną z propozycji terapii kognitywnej skoncentrowanej na zmianie atrybucji, zmianie stylu wyjaśniania zdarzeń.

 • Andrzej Jakubik, Kultura a zaburzenia psychiczne

  Wprowadzenie
  Istniejące obecnie wyraźnie zróżnicowane stadia rozwojowe krajów i regionów świata są ściśle związane z wielością kultur, wierzeń, obyczajów i hierarchii wartości, kształtujących świadomość społeczną określonych społeczeństw i społeczności.

 • Jolanta Cackowska-Demirian, Molestowanie moralne - perwersja moralna czy patologia społeczna

  Wprowadzenie
  W polowie lat osiemdziesiątych w krajach Europy Północnej zaczęły rozpowszechniać się badania nad nową formą przemocy psychicznej, szerzącą się w środowisku pracy, a polegającą na prześladowaniu jednostki przez inną jednostkę lub przez grupę jednostek w celu jej destrukcji lub w celu wyeliminowania jej z kolektywu pracy.

 • Ewa Kostarczyk, Nie ufajcie koncernom Nadwrażliwi

  Bądźcie pozdrowieni Nadwrażliwi
  za Waszą czułość w nieczułości świata,
  za niepewność wśród jego pewności,
  za to, że odczuwacie innych jak siebie samych, zarażając się każdym bólem,
  za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna,
  za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi
  bądźcie pozdrowieni.

 • Andrzej Jakubik, Osobowość homilopatyczna

  Zasadniczym kierunkiem badań nad zaburzeniami osobowości w psychiatrii klinicznej są teorie opisowe (deskryptywne) , czyli tzw.

 • Małgorzata Koput, Anna Koba, Przywiązanie - korzenie życia społecznego

  Człowiek z natury jest istotą społeczną, nazywaną przez niektórych wręcz - istotą stadną. Już Arystoteles pisał: "Aby żyć samemu trzeba być bogiem lub zwierzęciem.

 • Monika Gwarek, Specyfika procesu i kontaktu terapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym

  Jeśli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy, to nie ta rzecz Ci przeszkadza, lecz Twój własny sąd o niej.

 • Beata Szurowska, Wychowanie w rodzinie, a przyczyny anoreksji

  Zaburzenia jedzenia szybko przybierają postać niebezpiecznej choroby społecznej. Świadczą o tym prowadzone badania (według różnych danych wskaźniki zachorowalności wahają się od O,5%- 2,5% [8], a wskaźniki stopnia zagrożenia anoreksją sięgają do 30% [15]).

 • Adam Jaskólski, Afazja – diagnoza, podłoże oraz terapia. Wprowadzenie do afazjologii

  Afazja jako zaburzenie występuje w przebiegu rożnych schorzeń o.u.n., a także w wyniku wypadków w których dochodzi do urazów mózgowo-czaszkowych.

 • Paweł Krukow, Andrzej Lipczyński, Agresor i ofiara z neurobiologicznej perspektywy

  Agresja - zagadnienie interesujące psychologów, pedagogów, psychiatrów oraz prawników - jest problemem starym, ale nadal bardzo aktualnym i budzącym wiele kontrowersji w zależności od tego, z jakiej perspektywy się na nią spogląda.

 • Bogusław Włodawiec, Badania nad efektywnością psychoterapii

  Większość psychologów-praktyków zajmujących się psychoterapią i obserwujących jej efekty jest przekonanych o użyteczności swojej pracy.

 • Andrzej Augustynek, Czy świadkowie są wiarygodni?

  Dla sędziów i prokuratorów bezpośrednio, a pośrednio praktycznie dla nas wszystkich, istotne jest to, czy świadkowie zeznając, opisują to, co rzeczywiście się wydarzyło, czy też zniekształcają minione wydarzenia.

 • Andrzej Święcki, Formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

  Terapia osób uzależnionych zazwyczaj kojarzy się z czymś niezwykłym i tajemniczym.

 • Bogna Białecka, Ideologia gender - zagrożenie dla wychowania?

  Coraz więcej ostatnio słyszy się o tzw. "studiach genderowych". Sformułowanie o tyle nieeleganckie, że posługuje się spolszczoną wersją angielskiego terminu "gender studies".

 • Bogusław Włodawiec, Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia Jerzego Mellibrudy

  Dominujący w polskim lecznictwie odwykowym nurt terapeutyczny oparty jest na koncepcji psychologicznych mechanizmów uzależnienia Jerzego Mellibrudy.

 • Agata M. Aleksińska, Koncepcje osobowości - rozwój, funkcjonowanie, źródła zaburzeń

  Osobowość jest terminem wieloznacznie rozumianym i różnorodnie definiowanym. Zwraca na to uwagę Allport (1937 za: Hall, Lindzey, Campbell, 2004, s.

 • Andrzej Augustynek, Kryteria rozpoznawania uzależnień

  Uzależnić się można praktycznie od wszystkiego: alkoholu (ciekawą formą alkoholizmu jest alkoreksja polegająca na zastępowaniu jedzenia alkoholem w celu utrzymania szczupłej sylwetki), nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, czekolady, pracy, seksu, hazardu, telewizji, komputera, telefonu komórkowego, szachów, pięknie umięśnionej sylwetki (bigoreksja), zdrowego odżywiania (ortoreksja), opalania się w solarium (tanoreksja), zabiegów upiększających (modne jest ostatnio wstrzykiwanie botoksu czyli jadu kiełbasianego) i wielu innych.

 • Andrzej Lipczyński, Niektóre kryteria oceny wiarygodności zeznań ofiar przemocy seksualnej

  Celem tej publikacji jest zwrócenie uwagi biegłym psychologom, pedagogom oraz psychiatrom na istotne elementy zawarte w zeznaniach ofiary przemocy seksualnej, które mogą podnosić ich wartość dowodową.

 • Joanna Solarz-Bogusławska, Osobowość chwiejna emocjonalnie typ borderline - etiologia i obraz kliniczny

  W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania terapeutów osobowością chwiejną emocjonalnie.

 • Beata Szurowska, Poziom akceptacji w rodzinach anorektycznych

  W obliczu zagrożeń współczesnego świata przedstawiciele różnych nauk (pedagogika, psychologia, socjologia czy medycyna) coraz częściej kierują swoje zainteresowanie w kierunku rodziny.

 • Bohdan T. Woronowicz, Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część I.

  Wprowadzenie
  Rozpowszechnienie problemów związanych z alkoholem w populacji ogólnej wynosi ok.

 • Bohdan T. Woronowicz, Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część II.

  Leczenie osób uzależnionych
  Osoby zgłaszające się do placówek lecznictwa odwykowego nie czynią tego, na ogół z własnej woli.

 • Bassam Aouil, Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka

  Wstęp
  Wirtualny świat daje szereg możliwości wykorzystania jego w różnych celach: profesjonalnym, rozrywkowym, informacyjnym, komunikacyjnym.

 • Andrzej Lipczyński, Rola czynników psychicznych w powstaniu i przebiegu schorzeń dermatologicznych

  Nie ulega wątpliwości, że istnieje związek pomiędzy schorzeniami dermatologicznymi a psychika człowieka.

 • Anne Ancelin Schützenberger, Tajemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny

  Żywa przeszłość i papuga dziadka
  Było lato, wcześnie rano. Spędzałam wakacje na południu Francji u współpracowników, którzy jednocześnie byli też moimi przyjaciółmi.

 • Elżbieta Galińska, Terapia reparacyjna mężczyzn z egodystonicznym homoseksualizmem

  Na rynku wydawniczym pojawia się pierwsza w Polsce [1] pozycja naukowa dotycząca psychoterapii reparacyjnej mężczyzn o orientacji homoseksualnej.

 • Joanna Dymecka, Udział czynników psychologicznych w powstawaniu i rozwoju chorób somatycznych

  Rola czynników psychologicznych w powstawaniu i rozwoju chorób somatycznych analizowana była już od początku dwudziestego wieku.

 • Andrzej Augustynek, Uzależnienie od czynności

  Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, operacji plastycznych, czekolady, pracy, seksu, hazardu, telewizji, komputera, internetu, szachów i wielu innych).

 • Andrzej Margasiński, Wobec homoseksualizmu - między religią, nauką a ideologią. Kalendarium wydarzeń

  Problem homoseksualizmu w istotny sposób odciska się na dyskursie społecznym w cywilizacji zachodniej w ciągu ostatnich 50 lat.

 • Beata Szurowska, Z anoreksją można wygrać

  Wiedza na temat zaburzeń odżywiania nadal w naszym kraju jest bardzo mała. Zapewne to właśnie przyczynia się do powstawania wielu zabobonów i chorobliwych wręcz sensacji wokół anoreksji i bulimii.

 • Katarzyna Gajda-Rumiak, Zaburzenia lękowe u dzieci

  Kluczem do zrozumienia wielu bardzo różnorodnych zaburzeń u dzieci jest lęk. Lęk jest emocją powszechnie znaną i często doznawaną.

 • Andrzej Lipczyński, Zaburzenia sprawności intelektualnej

  Wśród psychologów nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego inteligencji, a szczególnie, kiedy rozważania dotyczą zdolności, jakie na tę inteligencję się składają.

 • Andrzej Jakubik, Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) - Internet Addiction Syndrome (IAS)

  Wprowadzenie
  Z badań przeprowadzonych przez Nua Internet Surveys wynika, że liczba internautów rośnie bardzo szybko, np.

 • Ilona Olczak, "Muszę to mieć!" - czyli w sieci zakupów

  Codziennie otacza nas szara rzeczywistość, pełna problemów, obowiązków, chaosu i stresu. Dlatego, kiedy tylko mamy wolną chwilę, staramy się ten nasz świat pokolorować, zrobić coś, co da nam radość, zadowolenie, satysfakcję i poczucie, że jesteśmy kimś wyjątkowym.

 • Damian Janus, "Nie mam problemów", czyli o zaburzeniach osobowości (1)

  Jaka jest specyfika zaburzeń osobowości i czym różnią się one od nerwic? Cóż, zaburzenie osobowości niekoniecznie będzie bardzo różne od nerwicy.

 • Ewelina Łoboz, "Podwójny ciężar" - psychoterapia i pomoc psychologiczna dla ciężarnych kobiet z rozpoznaniem schizofrenii

  Ciąża kobiet chorujących psychicznie na schizofrenię lub inne zaburzenia z kręgu psychoz jest skomplikowanym zagadnieniem.

 • Damian Janus, „Nie mam problemów”, czyli o zaburzeniach osobowości (2)

  W tym artykule przedstawiam nie omówione wcześniej rodzaje zaburzeń osobowości: osobowość typu borderline, zależną (symbiotyczną) oraz narcystyczną.

 • Jarosław Jastrzębski, I po co tak się gnieść na kupie?
  Geneza i konsekwencje życia społecznego człowieka

  Będąc mieszkańcami wielkich miast często na własnej skórze doświadczamy frustracji spowodowanej nadmiarem społecznych interakcji.

 • Andrzej Zwoliński, Kidults - dorosłe dzieci

  Termin kidults (ang. kid - dziecko; adults - dorosły) po raz pierwszy pojawił się na łamach "The New York Times" w 1985 roku, w artykule Petera Martina.

 • Agnieszka Paczkowska, Stalking - niebezpieczne rozstania

  Była miss Agnieszka Kotlarczyk zginęła z rąk szaleńca. Utrzymywał on, że miss była jego księżniczką, a on zaś jej krasnoludkiem.

 • Agnieszka Pisula, ADHD: rozpoznanie i leczenie

  ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi jest częstym, przewlekłym, obejmującym wszystkie sfery życia zaburzeniem psychicznym, dotykającym od 3 do 7 % populacji dzieci.

 • Władysław Pitak, Afazja - utrata znajomości języka

  Terminem afazja (gr. fazis - mowa) określa się częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem, spowodowaną uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych.

 • Monika Gwarek, Afazja - zarys problematyki. Od definicji do terapii

  W literaturze można znaleźć wiele definicji i klasyfikacji afazji. Najczęściej terminem tym określa się "częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem (czyli systemem znaków i reguł gramatycznych) spowodowaną uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych"

 • Paulina Dobrzańska, Agresja dziecięca - reakcja na frustrację, nawyk, nabyty popęd czy instynkt?

  Agresja towarzyszy ludziom od zawsze. Jest to jedna z form wyrażania swojego stanu emocjonalnego, poprzedzona frustracją.

 • Andrzej Lipczyński, Agresja seksualna

  Od tak dawna, jak sięga historia ludzkości, zawsze przemoc seksualna traktowana jest jak zło, które godzi w najbardziej habitualne elementy ludzkiej egzystencji.

 • Paulina Dobrzańska, Aktorzy na pełnym etacie - charakterystyka osób z histrionicznym zaburzeniem osobowości

  Odkąd pamiętam zawsze wszędzie było mnie pełno. Przynajmniej tak mówili inni. Sama nie wiem czy to lubiłam czy nie.

 • Maciej Wojewódka, Alienacja rodzicielska (PA), a zespół alienacji rodzicielskiej (PAS)

  W związku z tym, że Polska do niedawna była jednym z nielicznych krajów w którym prowadzono badania nad tzw.

 • Maciej Wojewódka, Alienacja rodzicielska i jej negatywne skutki oraz problemy dziecka wychowywanego przez jednego rodzica

  Alienacja rodzicielska i jej negatywne skutki
  Problematyka alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych efektów jest bardzo szeroka.

 • Andrzej Augustynek, Alkoholizm

  Liczbę osób nadużywających alkoholu w Polsce szacuje się na 3,5 miliona, w tym jest aż 800 000 osób uzależnionych.

 • Agata Niedźwiecka, Alkoholizm - najczęstsza forma uzależnienia

  Próba zdefiniowania zjawiska alkoholizmu
  Definicja słownikowa mówi, że alkoholizm jest chorobą powstającą wskutek nadużywania napojów alkoholowych

 • Beata Szurowska, Anoreksja jako reakcja dziecka na niewłaściwe wychowanie w rodzinie

  Wychowaniem człowieka zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, dlatego też zapewne istnieje wiele definicji tego pojęcia.

 • Andrzej Margasiński, Antropologia Judith Butler a jej konsekwencje edukacyjno-wychowawcze

  Niniejszy tekst jest próbą odczytania antropologicznych koncepcji człowieka Judith Butler, powszechnie uznawaną za jedną z najbardziej wpływowych myślicielek nurtu genderowego.

 • Monika Płuciennik, Badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia - przegląd najczęściej stosowanych narzędzi pomiaru

  Na gruncie nauk medycznych funkcjonuje wprowadzone przez Shippera pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (health related quality of life - HRQOL).

 • Bohdan T. Woronowicz, Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu - fragment książki

  Podstawowe wiadomości o alkoholu
  Historia alkoholu
  Słowo alkohol pochodzi najprawdopodobniej od któregoś z dwóch słów arabskich: al-kuhl (antymon, delikatny, drobny proszek) lub al-ghoul (zły duch).

 • Damian Bobak, Bliscy w schizofrenii

  Myślę, że nie trzeba nikogo uświadamiać czy przekonywać, że doświadczenie choroby jest trudnym przeżyciem zarówno dla osoby chorującej jak i jej bliskich.

 • Mariola Pietroń-Ratyńska, Brak mowy jako czynnik utrudniający rozwój

  "Pomóż mi, abym mógł zrobić to sam"
  M. Montesorri
  Zjawisko mowy jest złożonym ludzkim zachowaniem.

 • Iwona Siudak, Budowanie pozytywnych więzi w rodzinie

  Spraw Panie, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
  Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
  Nie tyle szukać miłości, co kochać
  Albowiem dając – otrzymujemy.

 • Urszula, Buloterapia dla bulimiczki

  Na wstępie chciałam zaznaczyć, że nie jestem psychologiem, nie mam ku temu potrzebnej wiedzy ani kwalifikacji i nie chcę wygłaszać tu żadnych stwierdzeń kategorycznych.

 • Agnieszka Kozak, Gustaw Kozak, Cechy osobowości i obraz siebie pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa)

  Wstęp
  Jadłowstręt psychiczny (anoreksja, an - brak, orexis - apetyt ) został opisany już ponad trzysta lat temu, ale dopiero w ciągu ostatnich trzydziestu lat opis ten nabrał większego znaczenia, kiedy klinicyści i badacze rozpoznali częstotliwość jego występowania, alarmujący odsetek zachorowań oraz śmiertelności.

 • Izabela Pawłowska, Charakterystyka i etiologia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

  Jeden z pierwszych opisów schorzenia, które współcześnie nazywane jest zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, ukazał się w 1660 roku.

 • Adam Jaskólski, Charakterystyka zaburzeń nerwicowych w okresie starości

  Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha.
  Sokrates
  Zaburzenia nerwicowe w okresie starości pojawiają się stosunkowo rzadko (Bilikiewicz 2006).

 • Joanna Maciejewska, Ciało obce, czyli psycholog w szkole

  Doczekaliśmy czasów, gdy psychologia trafiła pod strzechy: nieomal każda gazeta zamieszcza rubrykę „psycholog radzi”, publiczne i niepubliczne przychodnie lekarskie dbają o to, by w szeregach zatrudnianych specjalistów znalazł się psychoterapeuta, a w telewizji prawie codziennie można usłyszeć wypowiedź czy komentarz psychologa do bieżących wydarzeń w życiu społecznym i publicznym.

 • Agnieszka Sokołowska i Elżbieta Kalinowska, Co jest ze mną nie tak? Kiedy uda mi się poczuć trochę radości?

 • Karina, Co mi pomogło wyzdrowieć z anoreksji?

  Na moje zdrowienie złożyły się terapie, które przeszłam i własna praca nad sobą. Pierwszą terapię odbyłam w prywatnym ośrodku.

 • Z Joanną Wysogląd-Wolniak rozmawia Stefania Jackowska, Co nas pobudza przy zakupach?

  Ekonomiści szacują, że w ubiegłym roku zostawiliśmy w sklepach ponad 100 mld zł. 8,1 mld przeznaczyliśmy na zakupy w sieci.

 • Marta Żurowska, Człowiek nie jest samotną wyspą

  „Człowiek nie jest samotną wyspą” – z tym zdaniem zgodzi się zapewne większość ludzi, choć niestety nie wszyscy z uśmiechem.

 • Katarzyna Gibek, Czy możliwy jest udany związek bez seksu?

  "Związek bez seksu to jak wino bez winogron."
  Adam Neustatter
  Seks to jeden z naszych głównych popędów.

 • Sebastian Szczepanowski, Czy psychoterapia zmienia mózg?

  Pracując jako psychoterapeuta psychodynamiczny, często zadaję sobie pytanie: co takiego dzieje się, na poziomie biologicznym w mózgach pacjentów, z którymi pracuję? Widziałem zmiany, które zachodzą w ich sposobie przeżywania siebie i świata, budowania relacji z innymi ludźmi, wyjaśniania spotykających ich zdarzeń i sytuacji.

 • Marta Żurowska, Czy zdrowe jedzenie może nas zniszczyć?

  Cóż złego w tym, że dbając o swoje zdrowie, zrezygnujemy z fast-foodów, choresterolu, konserwantów, tłuszczy, cukrów, soli? Będziemy zdrowsi.

 • Włodzisław Duch, Czym jest kognitywistyka?

  Wydaje się, że dla człowieka nie ma nic ważniejszego jak poznanie samego siebie, a to oznacza poznanie swojego umysłu.

 • Monika Andrzejewska, Czym jest mutyzm wybiórczy?

  Dlaczego moje dziecko nie mówi przedszkolu lub w szkole? To pytanie zaprząta umysły rodziców zaniepokojonych tym, że ich dziecko nie mówi poza domem i/lub z osobami nie należącymi do najbliższej rodziny.

 • Agata Maria Aleksińska, Depresja - modne zaburzenie, czy poważne schorzenie kliniczne?

  Przychodzi pacjent do gabinetu i pyta - czy to depresja? Spotykam na ulicy koleżankę, w potoku słów co drugie - "mam depresję".

 • Iwona Zaniewska, Depresja i PTSD - współwystępowanie i leczenie

  Niskie poczucie własnej wartości, poczucie bezradności i beznadziejności, nadmierne lub nieuzasadnione poczucie winy, bezsenność.

 • wywiad z Dorotą Gromnicką, Depresja jest chorobą duszy i ciała

  Depresja jest chorobą duszy i ciała. Dlatego dbanie o siebie w każdym wymiarze: fizycznym, psychicznym, społecznym jest najlepszą profilaktyką - z Dorotą Gromnicką, autorką książki "Depresja.

 • Elżbieta Bieleń, Depresja ma wiele twarzy

  Nawet najpogodniejszemu trafiają się okresy depresji,
  gdy świat wokół niego ciemnieje
  i człowiek widzi wszystko w ciemnych kolorach.

 • Krzysztof Pawłuszko, Depresja mężczyzn z perspektywy podejścia Gestalt

  W dobie współczesnych przemian gospodarczych, kulturowych i społecznych Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że na zaburzenia związane z depresją cierpi ok.

 • Robert Maliński, Depresja młodzieńcza

  W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie badaczy i klinicystów zjawiskiem depresji u młodzieży.

 • Andrzej Jakubik, Diagnostyka osobowości nieprawidłowej (psychopatii)

  Wprowadzenie
  Zasadniczym kierunkiem badań nad zaburzeniami osobowości w psychiatrii klinicznej są teorie opisowe, czyli tzw.

 • Augustyn Patyk, Diagnoza dla potrzeb psychoterapii

  Jak podaje definicja, diagnoza (gr. diagnosis - rozpoznanie) w psychologii polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu tej jednostki oraz prognozie skutków zachowań i zjawisk i możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu

 • Andrzej Święcki, Diagnoza uzależnienia - kiedy ryzykowne picie zmienia się w alkoholizm?

  Gdy używamy alkohol, pod różnymi postaciami, potencjalnie jesteśmy narażeni na uzależnienie. Statystycznie bowiem 20% spośród tych, którzy piją alkohol, staje się alkoholikami.

 • Marta Libiszowska, Dlaczego palenie jest szkodliwe?

  Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. Oznacza to, że z powodu tzw.

 • Elżbieta Wdowiarska, Dlaczego warto wybrać dla dziecka pełnosprawnego szkołę integracyjną?

  Idea kształcenia integracyjnego wyłoniła się na Zachodzie już w latach 60. XX wieku. Kształcenie integracyjne, czyli wspólne nauczanie i wychowanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do współpracy.

 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Doceńmy rolę ojca

  Dziecko poprzez naśladowanie rodzica tej samej płci oraz poprzez obserwowanie różnic między płciami uczy się, kim jest i jakie role ma przyjmować jako dziewczynka lub jako chłopiec, a potem jako kobieta i mężczyzna.

 • Aneta Kowalczyk, Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich w opinii nauczycieli

  Na wstępie niniejszego artykułu należy przybliżyć teoretyczny obraz dotyczący zagadnienia dojrzałości szkolnej.

 • Krzysztof Dziadkiewicz, Dokąd zmierza psychoterapia uzależnień?

  Wielopostaciowość obrazu klinicznego i przebiegu uzależnienia, ale przede wszystkim ogólne niezadowolenia z efektów leczenia skutkujące m.

 • Włodzimierz Pańków, Dylematy i pułapki legitymizacji porządku społecznego PRL i III Rzeczpospolitej

  Współczesne sposoby legitymizowania społecznego porządku
  Pojęcia legitymacji i legitymizacji towarzyszą na ogół refleksji na temat władzy i instytucji, zresztą niekoniecznie rozłącznie, gdyż, jak wiadomo, refleksja ta dotyczy zjawisk dość ściśle ze sobą związanych.

 • Agata M. Aleksińska, Dysocjacje, czyli zaburzenia pamięci na tle emocjonalnym

  Wprowadzenie
  Miłośnicy polskiego kina z pewnością przypominają sobie scenę z filmu: „C.

 • Aneta Baranowska, Dzieci z rodzin rozwiedzionych

  Rozwód staje się coraz powszechniejszym, a zarazem coraz bardziej akceptowanym zjawiskiem w naszym społeczeństwie (Brett 2002: 137).

 • Beata Laskowska, Dziecko jak gąbka - Fetal Alcohol Syndrome

  Ciąża i picie alkoholu
  Jak wiadomo, najniebezpieczniejszym dla płodu okresem jest pierwszy trymestr ciąży.

 • Ewelina Łoboz, Dziecko rodzi się w głowie - psychologiczne aspekty niepłodności

  Tematyka niepłodności jest znacznie częściej poruszana niż kilkanaście lat temu. Jest to spowodowane głównie rozwojem medycyny oraz wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki leczenia niepłodności.

 • Aleksandra Lamparska-Warchalska, EEG Biofeedback - nowe możliwości terapeutyczne

  Czy można poprawić wydolność swojego mózgu?
  Człowiek wykorzystuje mniej niż 10% potencjału swojego mózgu.

 • Stanisław Tokarski, Elementy zaburzonej osobowości w obrazie Boga. Fałszywe obrazy Boga i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka

  Wprowadzenie
  Inspiracją do podjęcia tego tematu była dostrzeżona podczas spotkań terapeutycznych pewna prawidłowość.

 • Janusz Wróbel, Emigracja musi boleć, czyli jak sobie radzić z emigranckim stresem

  Kiedy o stresie emigracyjnym mówię do amerykańskiej publiczności, staram się uświadomić im, czym jest stres emigranta.

 • Tomasz Trzciński, Emocje, a nasze serce

  Choroby serca, a wzór zachowania A
  Nauka nie odkryła jak dotąd głównego mechanizmu odpowiedzialnego za współzależność procesów psychologicznych i fizycznych.

 • Jacek Kubitsky, Emocjonalne skutki emigracji

  Niezależnie od przygotowania i przemyśleń moment wyjazdu jest zawsze trudnym przeżyciem. W rozmowach z najbliższymi wielu migrantów ukrywa zwykle swój niepokój i smutek, kierując uwagę na tematy "bezpieczne": logistykę podróży, stan pogody, odprawę celną, ewentualne niedogodności itd.

 • Dorota Nowacka, Fobie

  Każdy człowiek doświadcza różnego rodzaju lęków czy strachu w obliczu zagrażających sytuacji, przedmiotów, zwierząt itp.

 • Adam Kadmoński, Fobie postępowe i reakcyjne

  Jak wiadomo jakiś czas temu lewica zwinęła sztandar z napisem „Postęp”, a wyciągnęła sztandar z napisem „Prawa”, można to zresztą zrozumieć, pod sztandarem „postępu” nawyczyniano takich brewerii, że słówko to mocno się zużyło, „prawa” są w lepszym stanie, można z nich czas jakiś korzystać.

 • Marcin Jurczyk, Formy pracy terapeutycznej z osobami zaburzonymi psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu jest placówką oferującą stacjonarną pomoc psychiatryczną i rehabilitację społeczną w różnych postaciach osobom leczonym psychiatrycznie oraz pomoc wszystkim przeżywającym stany kryzysowe lub będącym w okresie nasilonego stresu jak również osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

 • Agnieszka Widera - Wysoczańska, Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystanego seksualnie

  W trakcie prowadzonych wykładów podczas kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" uczestnicy zadają pytania dotyczące form postępowania psychologicznego z dzieckiem wykorzystanym seksualnie i jego rodziną.

 • Kamil Czajkowski, Gdy wszystko chce znaczyć, nie znaczy nic, czyli o pustce bijącej z przesytu. Negatywne skutki przeciążenia informacyjnego dla funkcjonowania ludzkiej psychiki

  A nade wszystko - powódź, nadmiar, przerost informacji, komunikatów, dźwięków i obrazów o ładunku semantycznym, którego odcyfrować, a już tym bardziej wchłonąć i przyswoić, nie ma czasu.

 • Agnieszka Kozak, Geneza i terapia homoseksualizmu

  Czym jest męski homoseksualizm?
  Rodzące się dziecko jest całkowicie bezbronne i zupełnie zdane na osoby znaczące - matkę i ojca.

 • Andrzej Augustynek, Hipnoza w walce z bólem

  Ból to jeden z podstawowych mechanizmów obronnych sygnalizujący różnorodne zagrożenia i choroby, przede wszystkim oddziaływania uszkadzające nasze tkanki.

 • Andrzej Święcki, Historia i klasyczne ujęcie alkoholizmu

  Rys historyczny
  Ustalenie definicji alkoholizmu, co do której wśród badaczy panowałaby jednomyślność, przez długi czas nie było możliwe.

 • Bartosz Kleszcz, Internet i zachowania kompulsywne

  Artykuł opisuje powody, dla którego Facebook i inne portale społecznościowe są tak często odwiedzanymi miejscami w sieci - czasem przez osoby, dla których częste odwiedziny są metodą regulacji trudnych stanów psychicznych.

 • Andrzej Augustynek, Jak negocjować i rozwiązywać konflikty

  Negocjacje jako proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia
  Sztuka negocjacji to cenna umiejętność ułatwiająca osiągnięcie sukcesu życiowego.

 • Krzysztof Wołodźko, Jak Polacy podupadają na zdrowiu psychicznym

  Dogmat: "nie stać nas na politykę społeczną" coraz wyraźniej razi swoją nieodpowiedzialnością w kraju, który wciąż płaci koszty transformacji opartej w dużej mierze na komercjalizacji wszelkich sfer życia.

 • Temple Grandin, Debra Moore, Jak pomóc autystycznemu dziecku uwolnić się od złych przyzwyczajeń - niezbędny krok, aby mogło się dalej rozwijać

  Ograniczenia, podobnie jak lęki, często są tylko złudzeniem.
  Michael Jordan

  Nadzieja jest elementem walki.

 • Maja Cader, Jak rozmawiać z dzieckiem z ADHD?

  Objawy ADHD dzielą sie na trzy grupy:
  nadruchliwość;
  impulsywność;
  zaburzenia uwagi.

 • Adriana Klos, Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie i antykoncepcji?

  Temat seksualnej edukacji młodzieży jest wciąż w naszym społeczeństwie kontrowersyjny. Kto i jak powinien uświadamiać młodego człowieka w tej kwestii? W ogóle temat seksu jest tematem tabu, nie rozmawiają o nim partnerzy i małżonkowie ani rodzice ze swoimi dziećmi.

 • Mariusz Sobkowiak, Jak rozpoznać symptomy samobójcze i czy samobójcy naprawdę pragną własnej śmierci?

  Samobójstwa nie należy traktować jako pojedynczego aktu odebrania sobie życia, działania niezwiązanego z całym szeregiem następujących po sobie etapów, z których ostatni najczęściej kończy się śmiercią.

 • Paweł Smółka, Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne?

  Definicja umiejętności interpersonalnych
  Synonimem terminu umiejętności interpersonalnych są takie pojęcia, jak umiejętności społeczne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności interakcyjne, umiejętności relacyjne (Jakubowska, 1996; Spitzberg i Cupach, 2002; Riggio, Throckmorton i DePaola, 1990).

 • Joanna Maciejewska, Jaka integracja? Refleksje na temat społecznej integracji osób niepełnosprawnych

  Problemy ludzi niepełnosprawnych, przez całe lata niezauważane i lekceważone, w ostatnim czasie doczekały się większego zainteresowania ze strony zarówno organizacji rządowych i społecznych, jak i tzw.

 • Marcel Kucaj, Jaka szafa, taki trup

  Szafa to bez wątpienia wygodny schowek. Można się w niej ukryć przed całym światem, zaszyć na jakiś czas, gdy wszystko idzie na opak, pobyć trochę w ciszy z własnymi myślami, a czasami odnaleźć coś dawno zapomnianego.

 • wywiad z Ewą Galewską, Jąkanie można wyleczyć

  Z logopedą Ewą Galewską, prowadzącą od jedenastu lat terapię jąkania, wad i zaburzeń mowy, rozmawia Witold Pobiedziński
  Zajmuje się pani leczeniem jąkania.

 • Beata Szurowska, Jedna anoreksja? 1000 chudych twarzy

  Anoreksja nervosa (jadłowstręt psychiczny) to poważne zaburzenia odżywiania o podłożu psychologicznym.

 • Anna Teluk, Jestem matką dziwaka

  Znów śnieg poraża bielą. Poranek, jakich wiele ostatnio, mroźny, przyprószony – chłód – czy tylko za oknem.

 • Agnieszka Paczkowska, Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików?

  Byli dziećmi, które w dzieciństwie musiały zachowywać się jak dorośli. Dorastają nosząc w sobie bolesne, potworne, wstydliwe dziedzictwo swojej rodziny.

 • Renata Mazurowska, Kogo integruje integracja?

  Z obserwacji psychologów, ale i rodziców dzieci z zaburzeniami lub chorobami wynika, że tak naprawdę integracja integruje dzieci zdrowe.

 • Marta Żurowska, Kompulsyjne objadanie się

  O kompulsyjnym objadaniu się możemy mówić, gdy w krótkim czasie (tzn. poniżej dwóch godzin) zjadamy ilość pokarmu, która przekracza znacznie to, co większość osób byłaby w stanie zjeść w podobnym czasie i w podobnych okolicznościach.

 • Andrzej Margasiński, Koncept DDA – efekt Barnuma?

  Narodziny i rozwój koncepcji
  Podobnie jak współuzależnienie syndrom DDA w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV nie figuruje jako oddzielna jednostka chorobowa czy samoistne zaburzenie osobowości, ma raczej charakter terminu klinicznego wykorzystywanego w terapii i ruchu samopomocowym AA.

 • Anna Majchrowska-Kielak, Kontakty rodziców odbywających karę pozbawienia wolności z dziećmi

  Kara pozbawienia wolności jest najsurowszą karą w polskim kodeksie karnym. Pośród wielu negatywnych konsekwencji pobytu w izolacji najtrudniejsza jest utrudniona możliwość utrzymywania kontaktów z najbliższymi.

 • Andrzej Augustynek, Kryteria diagnostyczne rozpoznania zespołu uzależnienia od Internetu

  Wprowadzenie

  Uzależnić się można praktycznie od wszystkiego, nie tylko od substancji psychoaktywnych.

 • Stanisław Tokarski, Kształtowanie się obrazu Boga i jego wpływ na relacje interpersonalne

  Wprowadzenie
  Posiadane doświadczenie z własnej rodziny, głównie obrazy (rzeczywisty i idealny) ojca i matki, są podstawową płaszczyzną odniesienia (wzorcem lub antywzorem), na której budowany jest obraz Boga.

 • Andrzej Święcki, Kwestionariusze skriningowe - czy jestem uzależniony od alkoholu?

  Zapraszam do zmierzenia się z kilkoma testami, które w prosty i jasny sposób mogą pokazać czy nasze picie prowadzi do uzależnienia.

 • Beata Szurowska, Leczenie zaburzeń odżywiania

  Mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie wciąż wstydzimy się wizyt u psychiatry lub psychologa, nie mówiąc już o pobycie w szpitalu psychiatrycznym.

 • Andrzej Augustynek, Lekomania

  Lekomania, czyli uzależnienie od leków, charakteryzuje się przymusem stałego lub okresowego zażywania leku w celu uniknięcia nieprzyjemnych doznań związanych z jego brakiem.

 • Małgorzata Witas, Lęk separacyjny u dzieci

  Strach i lęk stanowią nieodłączny element naszego życia, choć czasami kłopotliwy. Nie łatwo jest opanować oddech, drżenie, napięcie mięśni czy bóle brzucha w chwili przerażenia i paniki.

 • Andrzej Augustynek, Lęk w narciarstwie wyczynowym i sposoby jego przezwyciężania

  Wielu uprawiających narciarstwo zarówno wyczynowo, jak i amatorsko, zna uczucie lęku i strachu. Najpierw wyobrażając sobie, co ich czeka na stoku przeżywają lęk, a potem, gdy staną na nim - strach.

 • Katarzyna Czerwonka, Lęk. Rozumienie zjawiska lęku u osób uzależnionych

  Lęk jest jedną z podstawowych, pierwotnych emocji towarzyszących ludziom od urodzenia do śmierci. Może przybierać różne formy, nasilenie, ma różne funkcje i źródła.

 • Marta Musiałek, Metoda transu w terapii Miltona Ericksona

  Bardzo wielu badaczy obecnie sądzi, że hipnoza jest jednym ze stanów (z pominięciem stanu snu i jawy), który może wystąpić u każdego z nas, jeśli tylko będą stworzone odpowiednie warunki.

 • Damian Janus, Metoda ustawień systemowych Berta Hellingera

  Wprowadzenie
  Metoda ustawień systemowych jest terapią nową, w obecnej formie niespełna dwudziestoletnią.

 • Anna Łukawska, Męska depresja

  Depresja jest jedną z najpowszechniejszych chorób w naszych czasach. Co prawda częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, jednak nie zmienia to faktu, że zarówno kobiety jak i mężczyźni potrzebują specjalistycznej pomocy i wsparcia.

 • Jan Chodkiewicz, Joanna Miniszewska, Męska depresja - koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja) w latach 80.

 • Phelim McIntyre, Mity i fakty na temat homoseksualizmu

  Wprowadzenie
  Od czasu gdy Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne usunęło homoseksualizm z listy zaburzeń psychiatrycznych (DSM) w roku 1973 toczy się debata - czy osoby homoseksualne wymagają terapii czy też nie.

 • Monika Andrzejewska, Mity na temat mutyzmu wybiórczego

  Mutyzm to zaburzenie występujące u dzieci, objawiające się brakiem mówienia lub ograniczeniem mówienia w wybranych sytuacjach.

 • Magdalena Wolska, Młodzież pali nie tylko papierosy

  Dość powszechne jest palenie tytoniu przez młodzież uczącą się w szkołach gimnazjalnych i średnich. Część z nich rozpoczyna palenie papierosów już w szkole podstawowej.

 • Joanna Dymecka, Młodzież w obliczu kryzysu psychologicznego

  Życie w czasach współczesnych, mimo, iż obfitujące w nowe możliwości, niesie ze sobą wiele zagrożeń, szczególnie dla młodych ludzi.

 • Agata M. Aleksińska, Moczenie nocne - diagnoza kliniczna i metody leczenia

  Moczenie jest jednym z wielu, nieuniknionym elementem okresu niemowlęctwa, dzieciństwa. W którym momencie należy upatrywać się w nim zaburzenia, wprowadzić diagnozę kliniczną, jakie wprowadzić leczenie?

  W niniejszym artykule w oparciu o analizę literatury, własną praktykę w zakresie psychoterapii dzieci, próbuję odpowiedzieć na powyższe pytanie.

 • Teresa Majewska, Model optymalizacji stylu życia z uwzględnieniem wartościowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz świadomości

  Wprowadzenie
  To co zjedliście dzisiaj na obiad, w jakiś sposób znalazło drogę do waszego genotypu.

 • Katarzyna, Moje doświadczenia z psychoterapią

  W Polsce psychoterapeuci, psychiatrzy i psycholodzy, osoby mające na celu dbanie o komfort życia psychicznego, są postrzegani bardzo negatywnie przez społeczeństwo.

 • Krystyna Kmiecik-Baran, Molestowanie seksualne dziecka: problemy diagnostyczne

  Co to jest molestowanie seksualne dziecka?
  Praktyka dowodzi, iż często mamy problem z rozpoznaniem czy oskarżenie o molestowanie dziecka jest prawdziwe czy fałszywe.

 • Iwona Środek, Motyle w sieci. Krótka charakterystyka ruchu pro-ana

  Pro-ana jest filozofią życiową, według której anoreksja nie jest chorobą, ale świadomie wybranym sposobem na życie.

 • Iwona Kubis, Motywacja "od" i motywacja "do" w terapii

  Istnieje wiele systemów motywacji i typologii motywacyjnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się motywacji przez pryzmat metaprogramów i ich użyteczności w terapii.

 • Krzysztof Klajs, Możliwości i ograniczenia stosowania hipnozy w psychoterapii

  Każdy terapeuta, który zechce wzbogacić swoje umiejętności o stosowanie hipnozy, staje wobec pytania, w jakiej mierze posługiwanie się nią może być niebezpieczne.

 • Zuzanna Maryańczyk-Sitarz, Nadczynność i niedoczynność tarczycy a zaburzenia psychiczne. Nadczynność tarczycy w świetle najnowszych badań

  Tarczyca - rola i działanie
  Tarczyca i gruczoły przytarczyczne zlokalizowane są w szyi, zaliczając się do układu wewnątrzwydzielniczego, obok narządów należących do układu oddechowego i pokarmowego.

 • Bogusław Włodawiec, Nasilenie objawów psychopatologicznych dorosłych dzieci alkoholików

  Badania Instytutu Psychologii Zdrowia zdają się potwierdzać rozpowszechniony w literaturze przedmiotu pogląd, przyjęty przez terapeutów na podstawie praktyki klinicznej, iż dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej maja wiele problemów ze sobą w dorosłym życiu.

 • Joanna Dymecka, Marcin Mikos, Następstwa psychologiczne diagnozy nieuleczalnej choroby na przykładzie stwardnienia rozsianego

  Mówi się, iż ta choroba podobno nie zabija,
  ale to znaczy tylko i wyłącznie, że nie zatrzymuje akcji serca.

 • Benedykt Krzysztof Peczko, Neurolingwistyczne programowanie a neurolingwistyczna psychoterapia (cz. 3 i 4)

  Po okresie dynamicznego rozwoju modeli i metod NLP, jaki miał miejsce w latach 1972-1980, stopniowo rozpoczął się proces jego komercjalizacji.

 • Sławomir Murawiec, Neuropsychoanaliza - sprawozdanie z 13 Międzynarodowego Kongresu w Atenach 2012

  W dniach 24-26.06.2012. r. odbył się w Atenach 13 Międzynarodowy Kongres Neuropsychoanalizy zatytułowany "From addiction to relationships: neuropsychoanalytic perspectives on craving, caring and clinging", poświęcony zbliżeniu wiedzy na temat cech wspólnych więzi i relacji międzyludzkich oraz uzależnień.

 • Damian Janus, Nie tylko drżenie rąk, czyli o neurotyzmie na przykładzie nerwicy natręctw.

  Czym właściwie jest nerwica? Ludzie często mówią: "mam nerwicę", "przez to można się nerwicy nabawić", albo: "mam nerwice serca" itp.

 • Andrzej Augustynek, Nie tylko hipnoza

  Amerykański kosmonauta Cooper ujawnił, że w czasie lotu orbitalnego, z wysokości 330 km, zobaczył gołym okiem domy i inne zabudowania.

 • Łukasz Wroński, Niepoczytalność i choroby psychiczne seryjnych morderców

  Poczytalności sprawców seryjnych i wielokrotnych morderstw
  Według art. 31 k.k. w § 1 stwierdza się, że nie popełnia przestępstwa osoba, która na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie była w czasie popełniania tego czynu w stanie rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

 • Paula Mamrot, Normatywny i nienormatywny obraz ciała w ciąży. Pregoreksja - anoreksja w ciąży

  Celem artykułu jest przedstawienie rozważań naukowych na temat obrazu ciała u kobiet w ciąży, a także przybliżenie pojęcia pregoreksji.

 • Bogusław Włodawiec, Nowe możliwości w psychometrii

  Zastosowanie komputerów w konstrukcji testów psychologicznych otwiera nowe, atrakcyjne możliwości.

 • Wiesława Kurpiewska, O czym w Wiosce się nie mówi?

  Sporo się dzisiaj i mówi, i pisze o komunikacji międzyosobowej. Może to dlatego musimy coraz częściej uczyć się świadomego posługiwania się językiem werbalnym i pozawerbalnym, że jest nam coraz dalej do siebie: w pracy, w relacjach partnerskich, sąsiedzkich, przyjacielskich, koleżeńskich.

 • Paweł Borowiecki, O postawach wobec osób z niepełnosprawnością

  Zainteresowanie problematyką niepełnosprawności staje się coraz większe i powszechniejsze. Coraz większym zmianom ulega podejście społeczeństwa do niepełnosprawności, a przede wszystkim postawy wobec ludzi nią dotkniętych.

 • Anna Majchrowska, O symptomach traumy u dzieci i dorosłych

  Czy oddzielenie dziecka od rodzica jest zdarzeniem traumatycznym?
  Poniższy tekst ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie: czy oddzielenie dziecka od rodzica jest dla niego zdarzeniem traumatycznym? Mam tu na myśli sytuację, kiedy dziecko na mocy postanowienia sądu zostaje odebrane rodzicom i umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej.

 • Jadwiga Kłodecka-Różalska, O treningu mentalnym, dorobku i przyszłych zastosowaniach psychologii w polskim sporcie

  Wielkie osiągnięcia mają swój początek w głowie.
  Psychologia sportu jako nowa dziedzina wiedzy stosowanej
  Przegląd literatury wskazuje na to, że relacje między sportem i psychologią mają długą historię, sięgającą pierwszych eksperymentów Tripletta [121], w których badacz zajmował się czynnikami wpływającymi na wyniki cyklistów.

 • Ewa Jasik-Wardalińska, O współuzależnieniu i wychodzeniu z uwikłania

  Motywowanie do terapii
  Kiedy myślę o moich pacjentkach - żonach alkoholików, to pojawia mi się w głowie kilka obrazów.

 • Zbigniew Grochowski, O znaczeniu prohibicji. Refleksje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji psychoaktywnych

  Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie.
  George Santayana
  Posiadamy doświadczenia z przeszłości w działaniach zmierzających do zwalczania skutków nadużywania substancji psychoaktywnych.

 • Leszek Rudzki, Monika Frank, Agata Szulc, Mirosława Gałęcka, Patrycja Szachta, Dominika Barwinek, Od jelit do depresji - rola zaburzeń ciągłości bariery jelitowej i następcza aktywacja układu immunologicznego w zapalnej hipotezie depresji

  Wstęp
  Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO) do 2020 r.

 • Aleksandra Lamparska-Warchalska, Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny?

  Ania ma 7 lat. Już w przedszkolu wykazywała dużą niechęć do rozstania się z mamą. Teraz rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

 • Damian Zdrada, Odwykowy teatrzyk terapeutyczny

  Spotkałem ostatnio intrygującego terapeutę uzależnień. Wypowiedzi jego na tyle mnie zaciekawiły, że ubrałem rozmowę z nim w formę wywiadu.

 • Damian Janus, Ofiara i oprawca w jednym, czyli rzecz o autoagresji

  W tym artykule pragnę powiedzieć kilka słów na temat zachowań autoagresywnych (autodestrukcyjnych), na temat tzw.

 • Andrzej Lipczyński, Opiniowanie w sprawach ważności testamentu

  Artykuł przedstawia niektóre problemy, na jakie natrafia biegły sądowy w ocenie ważności testamentu.

 • Agnieszka Paczkowska, Ortoreksja - uzależnienie od diety

  Lubimy dbać o siebie, o nasze zdrowie. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy odżywianiu. Zdrowa żywność ma przecież wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale też na urodę.

 • Agnieszka Kulewska, Osamotnienie - choroba XXI wieku zabijająca po cichu

  Żyjemy w czasach subiektywnego kurczenia się otaczającego nas świata, mamy złudne wrażenie bliskości i egzystencji w globalnej społeczności.

 • Agata Maria Aleksińska, Osobowość – na czym polega zaburzenie antyspołeczne?

  Wbrew powszechnie przyjętym skojarzeniom nie wszystkie jednostki antyspołeczne to kryminaliści i nie wszyscy kryminaliści to osobowości antyspołeczne.

 • Paulina Dobrzańska, Osobowość borderline i jej relacje w związkach

  Zaburzenie borderline, zwane inaczej zaburzeniem z pogranicza jest mieszanką elementów nerwicy i psychozy.

 • Olaf Sawajner, Osobowość a internet

  Wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych, a szczególności sieci i internetu ludzie dotarli do miejsca, w którym mogą świadomie zmieniać otaczający ich świat.

 • Andrzej Jakubik, Katarzyna Piaskowska, Osobowość alienacyjna

  Wstęp
  Pojęcie alienacji jest współcześnie jednym z najpowszechniejszych i jednocześnie najbardziej nadużywanych pojęć, jakie weszły - pod różnymi znaczeniami - do słowników filozofii, socjologii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki czy antropologii kulturowej.

 • Łukasz Wroński, Osobowość seryjnych i wielokrotnych morderców

  Wytłumaczenie jest we mnie, w moim wnętrzu, w mojej filozofii, w moich poglądach na dobro i zło.

 • Monika Płuciennik, Pacjent kontra choroba, czyli słów kilka o postawach wobec choroby

  Psychofizyczna jedność człowieka implikuje istnienie wzajemnych wpływów między sferą somatyczną i psychiczną.

 • Bożena Włodawiec, Percepcja wzrokowa a lateralizacja u dzieci przedszkolnych

  Stopień rozwoju percepcji wzrokowej dzieci uważany jest za jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukcesy szkolne dzieci.

 • Andrzej Lipczyński, Pierwszy kontakt terapeutyczny z osobą uzależnioną od alkoholu

  Kontakt terapeutyczny jest spotkaniem dwóch różnych osób w określonym celu i z określonymi problemami zdrowotnymi.

 • Joanna Wysogląd-Wolniak, Pigułki nieszczęścia

  W ubiegłym roku apteczny rynek farmaceutyczny w Polsce osiągnął rekordową wartość 21 mld zł. W liczbie spożytych opakowań leków zajęliśmy drugie, tuż po Francji miejsce w Europie.

 • Bogusław Włodawiec, Poczucie koherencji, a zdrowie i choroba w koncepcji A. Antonovsky’ego

  Aaron Antonovsky, zastanawiając się nad losami Żydów, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, zauważył interesujące zjawisko.

 • Damian Zdrada, Poczucie winy w uzależnieniu od alkoholu - zbawienie czy dramat?

  Alkohol jest substancją chemiczną, której użycie w normalnym, codziennym rozumieniu daje pozytywne efekty: rozluźnienie, odprężenie, relaks - to tylko niektóre z przymiotów, jakich można użyć opisując efekty działania alkoholu.

 • Dominika Łada, Magdalena Gulcz, Podejście poznawczo-behawioralne w leczeniu koszmarów sennych

  Koszmary senne, zarówno jako objaw izolowany, jak i część obrazu bardziej złożonych zaburzeń, są źródłem problemów dla cierpiących na nie osób w wielu obszarach funkcjonowania.

 • Marta Żurowska, Podstawowe zasady terapii poznawczej

  Prekursorem terapii poznawczej jest Aaron T. Beck. Opracował ją we wczesnych latach 60. XX wieku na Uniwersytecie w Pensylwanii.

 • Adam Jaskólski, Polietiologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych okresu starości

  Jesień wszystko odmienia, niesie smutek i łzy. Lecz zawdzięczam jesieni, że kiedyś kwitły bzy.

 • Marcin Jaroszewski, Poradnictwo psychologiczne dla średniozaawansowanych

  Poradnictwo psychologiczne jest być może najpowszechniej praktykowaną formą pomocy psychologicznej. Istniejąc w potocznej świadomości jako nowoczesna odpowiedź na naturalną skłonność do poszukiwania pomocy w osobie drugiego człowieka zyskuje znaczenie nowej wersji dawnej praktyki.

 • Damian Bobak, Poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia - podobieństwa i różnice

  Często pacjenci korzystający z pomocy psychologa sami tak naprawdę nie wiedzą z jakiej formy pomocy korzystają.

 • Krystyna Kmiecik-Baran, Portret psychologiczny sprawcy przemocy domowej

  Wstęp
  Kim jest sprawca przemocy domowej? Okazuje się, że sprawcą może być ojciec, matka, konkubent, dziadek, babcia, starszy brat czy siostra, dorosły syn czy córka, itd.

 • Leszek Kapler, Porządek pojęciowy w pracy z alkoholikami z długą abstynencją

  Praca z alkoholikami z długą abstynencją wymaga sprecyzowania kilku pojęć: "osoby z długą abstynencją", "psychoterapia uzależnienia" ("terapia odwykowa"), "psychoedukacja", "psychoterapia", "socjalizacja" ("resocjalizacja") i "rehabilitacja".

 • Jolanta Imrichova, Postawy rodzicielskie w ujęciu psychologicznym

  Słów kilka o...
  Ciekawym i wartym podjęcia jest temat postawy rodzicielskiej w ujęciu psychologicznym.

 • Katarzyna Marchewka, Katarzyna Sikora, Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty

  Autorki przedstawiają rozumienie postulatu zachowania przez psychoterapeutę neutralności światopoglądowej w perspektywie historycznej i współczesnej, ujętej w ramy kodeksów etycznych różnych stowarzyszeń terapeutów.

 • Andrzej Jakubik, Monika Łada, Poziom samooceny i poczucie umiejscowienia kontroli w jadłowstręcie psychicznym

  Wprowadzenie
  W ciągu ostatnich lat, zarówno w krajach zachodnich, jak i w Polsce nastąpił ogromny wzrost zainteresowań schorzeniami z kręgu zaburzeń odżywiania się, a zwłaszcza jednym z lepiej opisanych w piśmiennictwie i najczęściej spotykanych zespołów psychopatologicznych -jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa) (por.

 • Jacek Świst, Pozytywne istnienie

  Wprowadzenie
  Obserwując życie różnych ludzi można zauważyć, że ci, którzy opanowali sztukę pozytywnego istnienia, osiągnęli bardzo szeroko rozumiane zadowolenie i powodzenie życiowe.

 • Maciej Dziuban, Prawo a niepoczytalność

  Już prawo starożytnego Rzymu kształtujące się ponad pięć wieków przed początkiem naszej ery dostrzegało i regulowało problemy związane z zaburzeniami psychicznymi.

 • Angelika Kubik-Wasilewska, Problem adopcji w środowiskach rodzinnych

  Wstęp
  Zawierając związek małżeński młoda para odbiera wiele życzeń, w tym udanego, ślicznego i licznego potomstwa.

 • Joanna Dymecka, Marcin Mikos, Problem lęku w stwardnieniu rozsianym

  Ta ziemia nie przyrzekła mi nieśmiertelności. Cóż mi po życiu duszy, jeśli nie będę miał oczu, by widzieć Vicenzę, ani rąk, by dotykać winogron z Vicenzy, ani skóry, by czuć dotknięcie nocy w drodze z Monte Berico do Villa Valmarana?
  Albert Camus, Śmierć w duszy (La mort dans l?ame)

  U osób chorych na stwardnienie rozsiane strach jest w oczach i dlatego większość z nas nie chce patrzeć na osoby, których stan zdrowia jest gorszy niż nasz własny.

 • Jakub B. Bączek, Problem sięgania po alkohol przez sportowców

  Niektórzy autorzy zaliczają alkohol do składników pożywienia [1], niektórzy do narkotyków [2], a jeszcze inni traktują go jako środek dopingujący [3].

 • Andrzej Olszewski, Problemy polskich rodzin zastępczych: osobiste doświadczenia i wiedza z forum dla rodziców zastępczych

  Chciałbym opowiedzieć Państwu o internetowym forum www.

 • Izabela Pawłowska, Problemy z komunikacją w zaburzeniu autystycznym oraz możliwości terapii

  Autyzm należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju dziecka, ponieważ obejmuje wiele jego sfer. Po raz pierwszy opisał je amerykański psychiatra Leo Kanner w 1943 roku.

 • Katarzyna Konczelska, Katarzyna Włoch-Hyla, Proces przeżywania żałoby po stracie dziecka

  "Żałoba po śmierci dziecka nigdy się nie kończy. I nieważne, czy dziecko w chwili śmierci było dorosłe, tydzień wcześniej rozpoczęło szkołę czy nie dożyło narodzin.

 • Paweł Więckowski, Prozac - tabletka szczęścia?

  Artykuł jest sprawozdaniem ze spotkania seminarium filozoficznego w dniu 16.03.2004, poświęconego książce P.

 • Przemysław Derencz, Próba syntezy aktualnej wiedzy na temat twórczości

  Twórczość czyli co?
  Ponieważ wyobrażenia fenomenów psychologicznych, do których niewątpliwie można zaliczyć twórczość, mogą różnić się znacząco, w celu uniknięcia nieporozumień kluczowym wydaje się ich wcześniejsze zdefiniowanie.

 • Zbigniew Grochowski, Przed alkoholem

  Dominujące obecnie poglądy na temat przyczyn uzależnienia opierają się na założeniu, że osoby zdrowe piją alkohol z tych samych powodów, co osoby, które w przyszłości się uzależnią, oraz, że częste i nadmierne spożywanie alkoholu przez osobę uprzednio zdrową prowadzi do uzależnienia.

 • Janina Sabat, Przestępstwo seksualne jako sytuacja kryzysowa, a wybrane aspekty komunikacji z ofiarą - zagadnienia teoretyczne i perspektywy badawcze

  Przestępstwo seksualne, jakim jest zgwałcenie, niesie ze sobą wiele niewiadomych, zarówno w dziedzinie psychologii, seksuologii jak i kryminologii, a już na pewno literaturoznawstwa i językoznawstwa.

 • Ewa Kostarczyk, Przeszkody w procesie samorealizacji studenta w dobie kryzysu wartości

  Człowiek żyje w świecie wartości. Realizacja wartości determinuje nasze człowieczeństwo, jest niezbędnym elementem naszego rozwoju psycho-społecznego.

 • Paulina Siwiec, Katarzyna Domańska, Psychoanalityczna terapia grupowa

  Czym jest psychoanalityczna terapia grupowa?
  Psychoanalityczna terapia grupowa jest długoterminową formą pomocy, która łączy w sobie założenia terapii grupowej z terapią psychoanalityczną.

 • Paweł Krukow, Psychochirurgia

  Rys historyczny
  W 1935 roku odbył się w Londynie Międzynarodowy Kongres Neurologiczny. W trakcie jednego z seminariów Carlyle Jacobsen i John Fulton, badacze z Uniwersytetu w Yale, zaprezentowali, jak udało im się zmienić "osobowość'' małpy eksperymentalnej imieniem Becky.

 • Andrzej Lipczyński, Psychodermatologia. Stan psychiczny a schorzenia dermatologiczne

  Pewną grupę pacjentów zgłaszająca się po poradę dermatologiczną stanowią osoby ujawniające zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania oraz trudności w funkcjonowaniu psychologicznym [1-3, 5].

 • Ewa Jasik-Wardalińska, Psychodrama jako metoda wspierająca resocjalizację i psychoterapię - prezentacja własnych doświadczeń w pracy z DDA

  Psychodrama jest metodą, dzięki której protagonista uruchamia swoją intuicję, uczucia, zdolności poznawcze oraz struktury wyobrażeniowe w celu stworzenia sobie możliwości do spojrzenia z dystansu na siebie - swoje przeżycia i zachowania.

 • Sławomir Ślaski, Psychologiczne problemy dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym - aktualny stan badań

  Wprowadzenie
  Pierwsze badania naukowe dotyczące dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym ukazały się dopiero w 1969 roku w pracy M.

 • Agata Maria Aleksińska, Psychoterapia skoncentrowana na emocjach - czym jest neohumanistyczna terapia EFT?

  Kwalifikowaną psychoterapią zajmuję się od wielu lat. W mojej praktyce psychoterapeutycznej zauważyłam, iż zdarzają się sytuacje, kiedy wgląd oraz poznawcza restrukturyzacja nie leczą.

 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Reakcje matek na ujawnienie przemocy i postępowanie psychologiczne

  Wprowadzenie
  W artykule tym podejmę próbę opisania zachowania matek, które zostały tu określone jako sprawczynie bierne wykorzystywania seksualnego, czyli takie, które ze względu na różne uwarunkowania psychologiczne wykazują problemy w ochranianiu swojego dziecka przed przemocą seksualną dziejącą się w rodzinie i poza nią.

 • Aleksandra Krzywińska, Relacja między dzieckiem a matką kluczem do powodzenia w karmieniu piersią

  Fizjologia i/czy psychologia?
  W dzisiejszych czasach, mimo tego że twierdzenie o doniosłości karmienia piersią dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka stało się truizmem, obserwuje się wiele trudności w podejmowaniu takiego sposobu karmienia.

 • Agnieszka Kozak, Gustaw Kozak, Rodzina jako środowisko powstawania i profilaktyki jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa)

  Wstęp
  Jadłowstręt psychiczny (anoreksja, an - brak, orexis - apetyt ) został opisany już ponad trzysta lat temu.

 • Marzena Siembab, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze

  Rodzina zastępcza a inne formy rodzinnej opieki nad dzieckiemNie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym.

 • Anna Wilk, Rozprawka o mózgu kobiety z domieszką mózgu mężczyzny

  Jakiś czas temu moja uwagę przykuła książka napisana przez doktor Louann Brizendine, o dość jednoznacznym, a zarazem intrygującym tytule "Mózg Kobiety".

 • Justyna Orłowska, Rozwód jako kryzys rozwojowy u kobiet

  Rozwód zajmuje drugie miejsce na liście najbardziej dotkliwych wydarzeń w życiu człowieka. Jest to zjawisko wielowymiarowe i dotyka każdej sfery życia.

 • Alina Kaczmarczyk, Ryzyko dysleksji - gdy rodzi się świadomość...

  Problemem trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych (czytania, pisania, umiejętności matematycznych), zajmowano się od bardzo dawna.

 • Damian Janus, Rzeczywistość wirtualna, a rzeczywistość psychiczna

  Uzależnienie od gier komputerowych, a kształtowanie się zaburzonej osobowości
  Celem tego artykułu jest ukazanie roli, jaką uzależnienie od gier komputerowych może pełnić w rozwoju poważniejszych problemów psychologicznych u dzieci i młodzieży.

 • Andrzej Jakubik, Ewa Zegarowicz, Samoocena, poczucie kontroli i kontrola emocjonalna u dorastających córek mężczyzn uzależnionych od alkoholu

  Wstęp
  Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój osobowości jednostki są procesy uspołecznienia i wychowania, w których fundamentalną rolę współczesna nauka przypisuje rodzinie [1, 31, 32, 42, 43].

 • Damian Zdrada, Seksoholizm - perwersja i miłość

  Miłość płciowa
  Mówiąc "akt płciowy" wprowadzam także dawno zapomniane określenie tego, co stanowi o istnieniu związku miłosnego: "miłość płciowa", które w naszych zdehumanizowanych czasach określamy jako "seksualność".

 • Edyta Starostka, Sekty

  "Jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich, jakich tylko potraficie sobie wyobrazić, otwartych i serdecznych, prawdziwie bajecznych.

 • Ilona Olczak, Serce pełne smutku - czyli depresja w chorobach kardiologicznych

  Choroby kardiologiczne, m.in: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, czy choroba wieńcowa, są najbardziej powszechnymi "skrytobójcami" XXI wieku.

 • Andrzej Olszewski, Siniaki na mózgu, czyli o samotności dziecka odrzuconego

  "Słowo "sierota" nie może wywoływać jedynie krótkotrwałej aktywności emocjonalnej wyrażonej zazwyczaj jakimś "kęskiem".

 • Przemysław Kot, Skierowanie na hipnozę

  Tyle miejsca poświęca się psychologii, a co z innymi metodami pomocy? Wielu naukowców przekonuje o zbawczym wpływie wiary (nie tylko w sensie religijnym) na zdrowie.

 • Bartosz Kleszcz, Skuteczność terapii II: Elastyczność psychiczna, rodzaje badań i sens życia

  Artykuł jest kontynuacją poprzedniego artykułu: "Skuteczność terapii I: Nauka, historia i kontrowersje".

 • Monika Płuciennik, Specyfika jakości życia osób z niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo

  Osoby cierpiące z powodu niewydolności nerek poddawane hemodializom należą do grupy chorych nierzadko dożywotnio skazanych na to, by kilka razy w tygodniu przez blisko połowę dni w roku spędzić w oddziale szpitalnym jakim jest stacja dializ, przez kilka godzin podłączonym do "sztucznej nerki" (Sapilak, Kurpas, Steciwko i Melon, 2006).

 • Justyna Skarżyńska-Sernaglia, Stalking w Polsce – występowanie i charakterystyka zjawiska

  Definicja stalkingu
  Wobec faktu, iż w Polsce brak jednolitej, ustawowej definicji stalkingu, a definicje przyjęte w innych krajach różnią się między sobą, proponuję poniższą definicję:
  Stalking jest to powtarzające się uporczywe nękanie poprzez rozmaite formy naruszenia wolności osobistej i prywatności drugiej osoby, wywołujące u prześladowanego niepokój, skrępowanie, dyskomfort fizyczny i psychiczny, szereg dolegliwości zdrowotnych – fizycznych i psychicznych, trudności w kontaktach interpersonalnych i uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo.

 • Andrzej Lipczyński, Stres pourazowy - somatyzacja, osobowość z pogranicza (borderline), rozszczepiona osobowość

  Publikacja ta nie wyczerpuje zagadnienia jakim jest stres pourazowy. Jest jedynie krótkim zasygnalizowaniem problemu z jakim lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści mogą się spotkać w swojej codziennej pracy.

 • Kamil Kuracki, Stymulacja osób niepełnosprawnych intelektualnie do ćwiczeń ruchowych

  Jedną z rzeczy niezbędnych w funkcjonowaniu człowieka jest ruch. Jest on ściśle związany z potrzebą działania.

 • Andrzej Augustynek, Sugestia jako forma oddziaływań psychologicznych?

  Nieco zapomnianym obecnie pojęciem jest sugestia. Jednak, moim zdaniem, jest to pojęcie nadrzędne semantycznie w stosunku do wielu innych chociażby perswazji.

 • Andrzej Augustynek, Sugestia terapeutyczna narzędziem tworzenia relacji interpersonalnej

  Istotnym, koniecznym, ale i niewystarczającym czynnikiem w psychoterapii jest powstanie specyficznej relacji interpersonalnej między pacjentem a terapeutą.

 • Joanna Maciejewska, Szkoła - środowisko "trudne". Z perspektywy psychologa szkolnego

  Gdy spotykam się po raz pierwszy z uczniami klas rozpoczynającymi właśnie swą szkolną przygodę zadaję im pytanie: z czym wam się kojarzy psycholog? Większość z nich nie słyszała wcześniej o takim zawodzie, wielu z nich łączy go z lekarską specjalnością, są jednak i tacy, którzy z psychologiem już się zetknęli.

 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Ten straszny bliski

  Przyjrzyjmy się rozwojowi wypadków w rodzinie, w której doszło do zachowań seksualnych wobec małego lub dorastającego dziecka.

 • Tomasz Garstka, Teoria i praktyka terapii Gestalt. Elementarne wprowadzenie

  Gestalt znaczy z niemieckiego - kształt, forma, postać, figura. Terapia Gestalt jest szkołą psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci lub gestaltyzmem.

 • Jonkheer Jan Van Der Does, Terapeutyczna Rodzina Zastępcza (Therapeutic Foster Care - TFC)

  Rodzina terapeutyczna jest formą rodziny zastępczej, do której pod opiekę specjalnie przeszkolonych rodziców zastępczych trafiają dzieci, które doznały głębokich urazów w sferze emocjonalnej.

 • Daria Jarema-Celmer, Terapia dorosłych dzieci alkoholików

  Najskuteczniejsza terapia dorosłych dzieci alkoholików (DDA) odbywa się podczas terapii grupowej. Indywidualne sesje z terapeutą pełnią funkcje diagnostyczno-konsultacyjną.

 • Izabela Banasikowska, Tomasz Szafrański, Terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi

  W 1952 roku Beck opublikował opis udanego zastosowania podejścia poznawczego do leczenia urojeń u pacjenta z przewlekłą schizofrenią (Beck & Rector, 2000).

 • Marta Żurowska, Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniu stresowym pourazowym u osób starszych - przegląd piśmiennictwa

  Zaburzenie stresowe pourazowe (ang. post traumatic stress disorder - PTSD) jest specyficzną konsekwencją doświadczenia traumatycznego, w której charakterystyka stresora jest jednym z kryteriów diagnostycznych.

 • Anna Kaźmierczyk-Słomka, Terapia rodzin - dlaczego warto z niej korzystać?

  Myślenie systemowe
  Swoją przygodę z terapią rozpoczęłam pracując w społeczności terapeutycznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z zaburzeniami psychicznymi.

 • Andrzej Augustynek, Terapia uzależnień komputerowych

  Osoby dorosłe
  Niewątpliwie wśród Internautów są osoby uzależnione od sieci i niezależnie od skali rozpowszechnienia tego zjawiska potrzebują specjalistycznej pomocy.

 • Angelika Kubik-Wasilewska, Transwestytyzm jako specyficzne zaburzenie życia seksualnego

  Transwestytyzm i transseksualizm
  Mianem transwestytyzmu (zwanego także eonizmem czy też metatropizmem) określamy upodobnianie się do osoby płci przeciwnej.

 • Janina Sabat, Typologia zgwałceń

  Gdy chcemy omówić różne formy gwałtu musimy odwołać się do różnych klasyfikacji tegoż przestępstwa. Jedną z nich stworzył Soutoul, który rozróżnia następujące rodzaje gwałtów: Gwałt kazirodczy - między członkami najbliższej rodziny, jednakże wgłębiając się w specyfikę przestępstwa seksualnego jakim jest kazirodztwo należy z rezerwą podchodzić do znaczenia "gwałtu" (gdyż ofiara wcale nie musi czuć się zgwałcona, wręcz przeciwnie, niekiedy uważa, że współżycie z członkiem rodziny jest czymś normalnym), bowiem negatywny wpływ na psychikę można stwierdzić praktycznie tylko u osób poniżej 12 roku życia (Lew-Starowicz, 1988: 83, 89-95).

 • Dan Coulter, Uczenie tego, co jest ważne. Postępowanie z dziećmi z zespołem Aspergera

  Czyż świat nie byłby lepszym miejscem, gdyby nasze dzieci "ślepo" polegały na naszym każdym słowie? Gdyby podziwiały naszą mądrość i żyły po to, aby robić wszystko to, co im każemy? Pewnie nie, ale przyjemnie jest tak myśleć.

 • Andrzej Lebiedowicz, Udział biegłego seksuologa w procesie karnym

  Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej budzą w odbiorze społecznym negatywne reakcje repulsywne w stosunku do osoby sprawcy.

 • Marta Musiałek, Usłyszeć oczami

  Często człowiek nie zastanawia się nad tym jak wiele rzeczy jest skomplikowanych. Traktujemy codzienne czynności holistycznie.

 • Wywiad z Cezarym Nowakowskim, Ustawo, dlaczego cię nie ma?

  Z Cezarym Nowakowskim - psychologiem, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Bielsku-Białej – rozmawia Małgorzata Osipczuk.

 • Jarosław Gajda, Uzależnienie od internetu w świetle dotychczasowych badań

  Internet - zarys historii
  Internet stał się powszechny. To potężne medium wkracza coraz szybciej do każdej dziedziny naszego życia.

 • Damian Zdrada, Uzależnienie od seksu - problemy diagnostyczne

  W obszarze problemów seksualnych występuje wiele różnych zaburzeń: począwszy od zaburzeń identyfikacji płciowej, poprzez zaburzenia preferencji seksualnych aż po zaburzenia rozwoju psychoseksualnego.

 • Damian Janus, Wariacje wokół dziecka. Zaprzeczone aspekty adopcji, zapłodnienia spermą dawcy, in vitro, surogacji macierzyńskiej, homorodzicielstwa i aborcji

  I. Wprowadzenie
  Poniższy artykuł rozważa sprawy, które w ostatnich latach stały się medialnie popularne, jak i znaczące politycznie.

 • Jacek Świst, Wczesna diagnoza problemów alkoholowych

  Wczesna diagnoza propagowana i praktykowana jest w przypadku wielu chorób, mogłaby zatem być również stosowana w przypadku alkoholizmu.

 • Olga Świderska , Wolność czy zniewolenie w koncepcjach: psychodynamicznej, behawioralnej i humanistycznej

  Kwestia wolności jest chyba tą najbardziej poruszającą, najintensywniej badaną, diagnozowaną z największą cierpliwością.

 • Marta Musiałek, Wpływ fizycznych czynników lotu na funkcjonowanie pilota

  Psychologia procesów poznawczych obejmuje takie zagadnienia jak uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie i rozwiązywanie problemów.

 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Wpływ urazów chronicznych doznanych w dzieciństwie na problemy zdrowotne kobiety

  Celem prezentowanych badań jest poznanie związków pomiędzy problemami zdrowotnymi kobiet występującymi w trzech etapach ich życia a typem urazu chronicznego doznanego przez nie w dzieciństwie, takiego jak przemoc emocjonalna, fizyczna, seksualna, alkoholizm matki i ojca.

 • Zbigniew Grochowski, Wprowadzenie do artykułu „Przed alkoholem”

  „Wyobraźnia znaczy więcej niż wiedza”
  (Albert Einstein, 1879 - 1955)
  Dla ciekawych genezy artykułu „Przed alkoholem” chcę opowiedzieć jak doszedłem do swoich przekonań, które w nim zawarłem.

 • Damian Janus, Wprowadzenie do psychopatologii rozumiejącej

  W tytule artykułu, w odniesieniu do psychopatologii, znalazło się słowo "rozumiejąca". "Psychopatologia rozumiejąca", a więc kładąca nacisk na czysto psychologiczne mechanizmy leżące u podłoża poszczególnych zaburzeń, dążąca do zrozumienia zaburzonej psychiki, sięgająca "głębiej".

 • Andrzej Święcki, Współczesne klasyfikacje choroby alkoholowej według ICD i DSM

  Obecnie istnieją dwie najczęściej przyjmowane zasady definiowania i klasyfikowania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, sformułowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD) oraz w Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM).

 • Andrzej Margasiński, Współuzależnienie po 30 latach

  Artykuł jest fragmentem rozdziału o współuzależnieniu z przygotowywanej przez autora publikacji "Rodzina alkoholowa w terapii", stanowi próbę podsumowania dyskusji na temat współuzależnienia jaka w piśmiennictwie toczy się od ponad 30 lat.

 • Edyta Starostka, Wypalenie zawodowe

  "Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś"
  Jeff Schmidt
  Podstawowymi sferami aktywności człowieka w ciągu jego całego życia są: zabawa, nauka i praca.

 • Malgorzata Wudarczyk, Występowanie zniekształceń poznawczych w zależności od typu zaburzenia

  Szereg psychologów i psychiatrów, wśród nich A. Beck i jego współpracownicy, J. Persons, i J. Beck, opisali typy błędów logicznych, które systematycznie odkrywali u swoich pacjentów oraz pokazali typowy mechanizm tworzenia zniekształceń poznawczych.

 • Jacek Świst, Z problematyki podejścia poznawczego w terapii

  Poznawczy model terapii powstał w trakcie badań nad depresjami prowadzonymi przez Aarona Becka w późnych latach pięćdziesiątych i miał zastosowanie w odniesieniu do osób chorych na depresję.

 • Anna Majchrowska-Kielak, Z problematyki starości - o potrzebie zagospodarowania czasu wolnego dla osób po 65 roku życia

  Proces starzenia się społeczeństw polegający na wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji danego kraju, jest cechą krajów rozwijających się i rozwiniętych.

 • Władysław Pitak, Zaburzenia mowy u dzieci nerwicowych i autystycznych

  Dzieci nerwicowe
  Literatura dotycząca zaburzeń nerwicowych jest bardzo obszerna. Pomimo licznych opracowań nie ustalono jednak jednolitej terminologii określającej poszczególne rodzaje tych zaburzeń.

 • Andrzej Lipczyński, Zaburzenia lękowe uogólnione (generalized anxiety disorder – GAD)

  Wstęp
  Zaburzenie lękowe uogólnione (GAD), oznaczone w ICD-10 jako F 41.1, to przewlekłe, wolno płynące, bezprzedmiotowe stany niepokoju i poczucia zagrożenia, utrzymujące się uporczywie przez cały czas i nie modyfikowane zewnętrzną sytuacją.

 • Agata Aleksińska, Zaburzenia mechanizmów samoregulacji u osób uzależnionych od alkoholu

  Wyodrębnić można wiele form zaburzeń samoregulacji, nadużywanie alkoholu należy do szczególnie destruktywnych i groźnych.

 • Małgorzata Witas, Aleksandra Lamparska-Warchalska, Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne wczoraj i dziś

  Pojawienie się zaburzenia psychicznego w jakimkolwiek wieku nosi znamiona tragedii, chociaż najbardziej bolesne jest, gdy jego ofiarami stają się dzieci.

 • Robert Maliński, Zaburzenia osobowości

  Kwestia zaburzeń osobowości to jeden z najtrudniejszych tematów współczesnej psychopatologii (ze względu na niejasności terminologiczne i etiologiczne itd.

 • Andrzej Lipczyński, Zaburzenia osobowości w uzależnieniu od alkoholu

  Postawienie dobrej diagnozy osobowości pozwala na opracowanie osobistego planu terapii, ale także na odpowiedniego sposobu realizacji tego planu.

 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie

  Wprowadzenie
  Rodziny, w których dochodzi do przemocy seksualnej, charakteryzują się społeczną izolacją rodziców lub dziecka; nieobecnością jednego rodzica; dystansem pomiędzy matką a dzieckiem; zaniedbywaniem dziecka; przedwczesnym macierzyństwem; brakiem wyraźnych granic międzypokoleniowych i odwróceniem ról; głębokimi konfliktami malżeńskimi i niesatysfakcjonującymi relacjami seksualnymi; pasywnością żony lub jej bezsilnością i zależnością; chorobami somatycznymi lub psychosomatycznymi żony lub męża; separacją rodziców; częściej u ojców brakiem kontroli nad własną agresywnością; brakiem więzi uczuciowych między ojcem a córką, co to nie sprzyja hamowaniu potrzeb seksualnych.

 • Andrzej Augustynek, Zachowanie w chwili zagrożenia i silnego stresu u ofiary, świadka i przestępcy

  Sytuacje zagrażające, lęk i stres towarzyszą nam przez całe życie. Wpływają znacząco na nasze zachowanie.

 • Andrzej Augustynek, Zagrożenia komputerowe

  Wprowadzenie
  W cywilizacji informacyjnej funkcjonują poszczególne jednostki. Dla jednych jej specyfika jest niemalże środowiskiem naturalnym, dla innych, zwłaszcza starszych, czymś nowym, obcym, nieraz nienaturalnym.

 • Bogusław Włodawiec, Zastosowanie kwestionariusza SCL-90 w badaniach nad efektywnością psychoterapii

  Porównywanie wyników różnych badań nad efektywnością psychoterapii bywa bardzo kłopotliwe. Trudno jest porównywać efektywność różnych kierunków terapeutycznych ze względu na fakt, że odmiennie formułują one cele terapii.

 • Andrzej Lipczyński , Zbrodnia przeciwko życiu. Zabójcy seryjni.

  Agresywni sprawcy zabójstw zabójstw wykazują poważne zaburzenia przystosowania społecznego uwarunkowane czynnikami biopsychicznymi oraz niekorzystnymi wpływami środowiska.

 • Radosław Bodych, Zespół Aspergera, a autyzm wczesnodziecięcy

  Zaburzenia spektrum autystycznego są coraz powszechniej diagnozowanymi przypadłościami wśród dzieci.

 • Andrzej Lipczyński, Zespół depresyjny po przebytym udarze mózgu (Post-stroke depression – PSD)

  Depresja, pojawiająca się u osób leczonych z powodu udaru mózgu jest trudna do rozpoznania i leczenia, ze względu na jej nietypowy i specyficzny obraz kliniczny.

 • Bassam Aouil, Iwona Rentflejsz, Zespół wypalenia zawodowego u psychologów. Raport z badań w województwie kujawsko-pomorskim

  Zawód psychologa jest jednym z tych, w którym poza wiedzą, bliski kontakt emocjonalny i cechy osobowości profesjonalisty decydują o sukcesach i osiągnięciach.

 • Andrzej Lebiedowicz, Zeznanie świadka w postępowaniu karnym

  Wstęp
  Pomimo dynamicznego rozwoju nauki i techniki, a wraz z nią kryminalistyki, dowody osobowe, a wśród nich świadkowie w dalszym ciągu stanowią najważniejsze źródła informacji o czynie zabronionym.

 • Agata Aleksińska, Zjawisko dysleksji i jego obszar

  Dysleksja przejawia się trudnościami w nauce. Jest pojęciem szeroko i wieloznacznie rozumianym.

 • Zbigniew Leczkowski, Zmiana orientacji seksualnej?

  Pytanie o możliwość zmiany orientacji homoseksualnej pojawia się w różny sposób w przestrzeni publicznej i w indywidualnych spotkaniach psychologów, psychoterapeutów i księży.

 • Michał Tracz, Znaczenie obecności ojca i jego wpływ na całościowy rozwój syna

  Każdy ojciec jest swego rodzaju stwórcą. Dlatego spoczywa na nim ciężar, ale również zaszczyt rodzenia i pielęgnowania w swoich dzieciach pragnienia życia, miłości, szczęścia.

 • Monika Śliwińska, Znaczenie terapii zajęciowej w leczeniu zaburzeń nerwicowych

  Wartość terapii zajęciowej jako środka leczniczego znana jest od dawna i ma szerokie zastosowanie w wielu specjalnościach medycznych.

 • Marek Warecki i Wojciech Warecki, Zobaczyć mobbera i... nie umrzeć. Nowe podejście do mobbingu.

 • Karolina Walczykowska, Życie jest podróżą

  Podróż - to takie magiczne słowo. Słysząc je automatycznie przed oczami stają tysiące, jeżeli nie miliony, obrazów prześlicznych starówek, dzikich zwierząt, zapierających dech w piersiach krajobrazów.

 • Anna Kaźmierczyk-Słomka, Jak być dobrym rodzicem dwulatka?

  Być rodzicem, czy nie być...?
  Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie osobiste doświadczenia z moim synkiem - cudownym 2,5 latkiem będącym permanentnie - w fazie często określanej mianem "bunt dwulatka".

 • Sebastian Szczepanowski, Psychoterapia - skuteczna pomoc czy też moda naszych czasów?

  Wiele osób zmagających się z małymi i dużymi problemami dnia codziennego staje zwykle, pod wpływem rad znajomych czy też przeczytanych w mediach artykułów, przed dylematem: Gdzie szukać pomocy? Kto może mi jej udzielić? A może psychoterapia? Tylko.

 • Iwona Lassota - Warszawa

  Psychoterapia dla osób dorosłych, cierpiących na nerwice, depresje, zaburzenia osobowości, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z ludźmi, przeżywających kryzys w związku małżeńskim, partnerskim, w rodzinie, dla kobiet w okresie ciąży.

 • Magdalena Senderowska - Wrocław

  Psycholog, psychoterapeuta. Zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią osób cierpiących na depresje, nerwice, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia oraz różnorodne trudności w życiu osobistym i relacjach z innymi ludźmi.

 • Ośrodek Terapi Nerwic dla Dzieci - Orzesze-Zawiść

  Ośrodek ma kontrakt z NFZ na leczenie następujących schorzeń: zaburzenia lękowe, fobie szkolne, zaburzenia stresowe pourazowe, natręctwa, tiki, moczenie mimowolne, mutyzm wybiórczy, ADHD, jąkanie, wady wymowy i in.

 • Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

  Koło umożliwia naukę kontaktu z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi i rozwojowymi (organizowano wycieczki, spacery, zabawy z pacjentami oddziału); programy badawcze, głównie dotyczące epidemiologii i obrazu klinicznego zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży...

 • Zaburzenia afektywne

  Strona o zaburzeniach afektywnych oraz depresji, fobiach, natręctwach. Objawy choroby, czynniki biologiczne i psychospołeczne, psychofarmakologia, psychoterapia.

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

  Serwis poświęcony zaburzeniom obsesyjno-kompulsywnym.

 • W schizofrenii poczucie humoru jest inne

  Osoby chorujące na schizofrenię przetwarzają humor w inny sposób. Zrozumienie dowcipów zajmuje im więcej czasu, a śmieszne puenty - w porównaniu do osób zdrowych - częściej uznają one za mniej zrozumiałe.

 • Przesadne zamartwianie się zagrożeniami może być synalem zwiastującym wystąpienie psychozy w przyszłości

  Przesadne zwracanie uwagi na zagrożenia może oznaczać ryzyko wystąpienia urojeń w przyszłości - pokazują badania naukowców UJ.

 • Wspólne śpiewanie poprawia zdrowie psychiczne

  Śpiewanie w grupie może pomóc odzyskać zdrowie psychiczne, zwiększyć pewność siebie i pomaga poczuć się docenionym - twierdzą naukowcy z University of East Anglia na łamach pisma "Medical Humanities".

 • Marihuana może na trwałe zmienić mózg

  - "Marihuana może na trwałe zmienić mózg młodzieży i spowodować zaburzenia psychiczne - nawet schizofrenię" - powiedział niemiecki psychiatra Rainer Thomasius.

 • Powstaną Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce

  Niemal 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczonych na utworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce.

 • Zmiana czasu to dla organizmu dyskomfort

  Zmiana czasu nie stanowi zagrożenia zdrowia, choć u części ludzi powoduje spory dyskomfort - mówią eksperci w rozmowie z PAP.

 • Medyczny Nobel za zegar biologiczny

  Tegoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny doceni każdy, kto zaspał i spóźnił się do szkoły lub do pracy.

 • Wstręt i strach wzmacniają wspomnienia

  Zdrowe osoby lepiej zapamiętują informacje, które wywołują w nich wstręt albo strach - niż informacje neutralne - wynika z badań prowadzonych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im.

 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu jedną z serii leku na zaburzenia afektywne i psychotyczne

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu jedną z serii leku Ketilept retard (Quetiapinum) 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 tabletek, podmiot odpowiedzialny: Egis Pharmaceuticals PLC.

 • Mutyzm a autyzm - ważna jest prawidłowa diagnoza

  Mutyzm - zaburzenie polegające na tym, że dziecko w niektórych sytuacjach nie mówi - bywa mylony z autyzmem, co uniemożliwia prawidłową terapię - poinformowały podczas konferencji prasowej w Katowicach specjalistki zajmujące się tymi problemami.

 • Psychiatrzy dziecięcy alarmują: kryzys rodziny przyczynia się do powstawania zaburzeń u dzieci

  Kryzys tradycyjnego modelu rodziny, trudności rodziców z odnalezieniem się w tej roli, deficyt kontaktu między nimi a dziećmi - te problemy widoczne w codziennej praktyce psychiatrów dziecięcych przyczyniają się, ich zdaniem, do powstawania zaburzeń u dzieci.

 • Zespół jelita drażliwego - poszukiwania skutecznego leku

  Zespół jelita drażliwego jest chorobą cywilizacyjną o nieznanych wciąż przyczynach, znacząco wpływającą na nasze życie osobiste i zawodowe.

 • Nie ma dowodów, by marihuana była pomocna w leczeniu padaczki i raka

  Jak podkreślają specjaliści na łamach opublikowanego stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epileptologii w sprawie leczenia padaczki produktami na bazie marihuany oraz stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych dotyczącego stosowania pochodnych cannabis sativa w leczeniu dzieci i młodzieży - doniesienia dotyczące zastosowania kanabinoidów w leczeniu lekoopornych postaci padaczek u dzieci mają charakter badań otwartych, często o retrospektywnym charakterze, opartych na małych grupach pacjentów, opisach pojedynczych przypadków czy podsumowaniach opinii rodzicielskich.

 • Nieśmiali są wśród nas

  W jaki sposób stajemy się nieśmiali? Jak mądrze wspierać dziecko, które unika towarzystwa? Jak radzić sobie na co dzień z własnym lękiem społecznym? O nieśmiałości i jej roli w naszym życiu mówi Paulina Michalik, psychoterapeutka z Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

 • Używanie marihuany powoduje uszkodzenie mózgu i może wywołać schizofrenię

  Marihuana może na trwałe zmienić mózg młodzieży i spowodować zaburzenia psychiczne, w tym schizofrenię - twierdzi niemiecki psychiatra Rainer Thomasius.

 • Film "Cryo:GENIC My numb self" otwiera oczy na depresję

  Depresja to współczesna "dżuma". Dotyka aż 350 milionów ludzi na świecie. Stale obniżony nastrój powodujący brak chęci do życia i skrajny pesymizm zawiesza chorych w stanie nicości, który jest nie do wytrzymania, ale też trudny do zrozumienia dla osób zdrowych.

 • Ucz się i ćwicz dla opóźnienia choroby Alzheimera

  Świetna gospodyni domowa powoli przestaje dobrze gotować. Rozsądny mężczyzna pada ofiarą oszustów, bo nie może zorientować się w swoich finansach.

 • Kiedy smutek jest niebezpieczny?

  Gorszy dzień, słabszy moment, obniżony nastrój - czy to oznaka depresji? Jak odróżnić prawdziwe objawy choroby od chwilowej utraty poczucia własnej wartości i wewnętrznej siły tłumaczy dr Magdalena Nowicka, psycholog różnic indywidualnych z Uniwersytetu SWPS.

 • Amerykańscy pediatrzy: propagowanie ideologii gender zwiększa ryzyko zaburzeń tożsamości płciowej u dzieci

  Zaburzenia tożsamości płciowej mają charakter psychiczny, nie są wrodzone i nie mają związku z ciałem danej osoby - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Amerykańskiego Kolegium Pediatrów (American College of Pediatricians).

 • Mutyzm u dzieci to wciąż bardzo mało znany problem

  W domu dziecko jest wesołe, radosne, rozmawia swobodnie, a w przedszkolu milczy, stoi nieruchomo, płacze.

 • Naukowcy: miłość to chemiczno-biologiczna reakcja łańcuchowa

  Towarzyszące zakochaniu radość i bezsenność zawdzięczamy fenyloetyloaminie. Ta zaś zwiększa poziom noradrenaliny, powodującej u zakochanych m.

 • Jak rozpoznać depresję?

  Przygnębienie, smutek, nadmierna płaczliwość, bezsenność... Wiele osób, które zaobserwowały u siebie tego typu objawy zastanawia się, czy są one równoznaczne z depresją, czy może jest to tylko spadek formy.

 • Walka z depresją u dzieci i młodzieży

  Statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci skłaniają do smutnych refleksji. Dlaczego pomoc nie przyszła na czas i w zeszłym roku 177 polskich dzieci odebrało sobie życie? W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją rusza pierwsza ogólnopolska kampania społeczna poświęcona depresji u dzieci, realizowana w ramach kampanii "Twarze depresji.

 • Rusza nowe Studium Psychoterapii Uzależnień "Vis Salutis"

  Studium Psychoterapii Uzależnień "Vis Salutis" prowadzone jest przez Fundację Vis Salutis z siedzibą w Łodzi, która została powołana z myślą o wspieraniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i z chorobami somatycznymi.

 • Cynkowa rewolucja w leczeniu depresji

  Trwająca pora roku związana z niedostateczną ilością światła słonecznego oraz mniejszą liczbą godzin spędzanych na świeżym powietrzu sprzyja stanom depresyjnym.

 • Gen DISC1 może mieć kluczowe znaczenie w rozwoju schizofrenii

  Zmutowany gen DISC1 zakłóca prawidłowy rozwój mózgu myszy w krytycznym okresie pierwszego tygodnia po urodzeniu, co może doprowadzić do zaburzeń odpowiadających ludzkiej schizofrenii - wynika z badań, w których uczestniczył polski naukowiec.

 • Sejm uchwalił ustawę "o uzgodnieniu płci"

  Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci. Kontrowersyjne prawo poparło 252 posłów, 158 było przeciwko, a 11 wstrzymało się od głosu.

 • Nowa kampania informacyjna Komendy Stołecznej Policji "Dopalacze ryją banię"

  Nowa kampania informacyjna Komendy Stołecznej Policji nosi nazwę "Dopalacze ryją banię" i jest skierowana do młodych.

 • Badania potwierdzają, że wczesna edukacja szkolna raczej szkodzi dzieciom niż im pomaga

  - Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że wczesna edukacja szkolna raczej szkodzi dzieciom niż im pomaga - mówi "Naszemu Dziennikowi" prof.

 • IV edycja Przeglądu Filmów Psychologicznych "Wgląd" w Krakowie

  Czy Sherlock Holmes był psychopatą? Z jakich seriali można uczyć się neuropsychologii? Na jakie zaburzenia cierpiał Donnie Darko i co mogło być ich przyczyną? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy IV edycji Przeglądu Filmów Psychologicznych "Wgląd", który odbędzie się w dniach 22-24 maja na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.

 • Lekarze i terapeuci o uzależnieniach krzyżowych

  "Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych. Alkoholizm i uzależnienia krzyżowe" to temat ósmej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kliniki Wolmed, która odbyła się w piątek 17 października w Sport Hotelu w Bełchatowie.

 • 9 września - Światowy Dzień FAS

  9 września o godzinie 9:09 w Polsce i w wielu innych krajach rozpoczną się obchody Światowego Dnia FAS (fetal alcohol syndrom).

 • Gdy jedzenie staje się wyzwaniem, czyli walka z zaburzeniami odżywiania na Polach Marsowych we Wrocławiu

  Dlaczego niektórzy potrafią odchudzać się z głową a inni popadają w obsesję? Dlaczego ktoś, ważąc niecałe 30 kilo, zjada dziennie 100 kalorii albo spożywa 100 razy tyle, po czym wszystko zwraca?

  Czy wiesz, że 10% dziewcząt oraz kobiet i około 6% chłopców i mężczyzn zmaga się z chorobami takimi jak anoreksja czy bulimia? Czy wiesz, że śmiertelność anoreksji bez leczenia wynosi około 20%?

  Powyższe pytania dotyczą zaburzeń odżywiania.

 • Sławomir Wolniak laureatem Ogólnopolskiego Plebiscytu Medycznego "Laur Pacjenta" 2013

  "Laur Pacjenta 2013" jest Ogólnopolskim Plebiscytem Medycznym mającym na celu wyłonienie lekarzy oraz placówek medycznych cieszących się największym zaufaniem i sympatią wśród pacjentów.

 • Psychoterapia pozytywna w ujęciu transkulturowym - zaproszenie na wykład w SWPS w Warszawie

  Jak wywoływać pozytywne emocje w trakcie terapii? Jak kształtować osobowość człowieka czerpiąc z dorobku kultur Wschodu i Zachodu? O psychologii pozytywnej i jej roli w psychoterapii w ujęciu transkulturowym opowie podczas wykładu dr n.

 • Po licznych protestach Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wycofuje się się z zakwalifikowania pedofilii jako orientacji seksualnej

  W piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych sporządzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, znacząco została złagodzona definicja pedofilii.

 • Odbyła się 7-ma konferencja Kliniki Wolmed, poświęcona uzależnieniom

  Efektywność leczenia lekarzy uzależnionych od alkoholu, agresja i przemoc w rodzinie, które wynikają z nadużywania alkoholu, a także korzystne aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej.

 • Dzień bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Źródło Inspiracji"

  W sobotę 26 października 2013 r. w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Źródło Inspiracji" odbędzie się dzień bezpłatnych konsultacji.

 • Zaburzenia odżywiania? Rozwiązania istnieją!

  Od kwietnia we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Lublinie ruszają spotkania grup wsparcia, prowadzonych przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania.

 • Wyobrażanie sobie postaci obdarzonych ponadnaturalną mocą może łagodzić samotność

  Tworzenie wyobrażonych postaci przez osoby dorosłe może łagodzić samotność. Myślenie o dobrym towarzyszu obdarzonym nadnaturalną mocą zmienia sposób postrzegania trudnej sytuacji, a także ochrania przed negatywnymi skutkami traumy - dowodzą badania SWPS w Sopocie.

 • A ja nie chcę być kobietą!

  - "Kobiety mają ciało, anorektyczki skórę" - mówi Magda, wolontariuszka Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania.

 • Dzień Mózgu w SWPS w Warszawie

  Chcesz zobaczyć elektryczne fale swojego mózgu i jego trójwymiarowe skany wykonane za pomocą rezonansu magnetycznego? A może wolisz poznać fakty i mity o wykrywaczu kłamstw oraz przetestować swoją zdolność do zachowania zimnej krwi? Przyjdź na Dzień Mózgu w SWPS.

 • Więźniowie gier komputerowych

  Współczesne gry komputerowe z dnia na dzień stają się coraz atrakcyjniejsze i z niezwykłą wręcz skutecznością wciągają kolejnych odbiorców w misternie skonstruowane wirtualne światy.

 • Trening usprawniający pamięć i uwagę seniorów może przyczynić się do spowolnienia procesu starzenia

  Naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej i SWPS odkryli nowe możliwości usprawnienia pamięci i uwagi seniorów, które mogą przyczynić się do spowolnienia procesu starzenia.

 • 10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  "Jestem chory, lecz choroba nie jest mną" pod tym hasłem Fundacja "Przetrwać Cierpienie" obchodzić będzie ten dzień.

 • Syllogomania - toksyczne zbieractwo

  Zjawisko kolekcjonerstwa nie jest obce nikomu z nas. Z pewnością każdy ma wśród swoich znajomych osobę, która zapamiętale zbierała monety, znaczki, a nawet modne w latach dziewięćdziesiątych kartki wpinane do segregatora.

 • Znane na świecie testy ACL i MMPI-2 wkrótce dostępne w Polsce

  Pracownia Testów Psychologicznych PTP jeszcze w tym roku wprowadzi do sprzedaży polskie adaptacje popularnych testów psychologicznych: Listę przymiotnikową ACL (Adjective Check List) oraz MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowościowy - 2).

 • Trema przeszkadza młodym muzykom

  Trema towarzysząca występom scenicznym może negatywnie wpływać na rozwój kariery młodego muzyka. Poznając jego temperament na wczesnym etapie edukacji artystycznej da się temu przeciwdziałać.

 • Jak mężczyźni ukrywają niemoc w sypialni? Najnowsze wyniki badań

  Ucieczka w pracę (37%) oraz unikanie seksu tłumaczone zmęczeniem (32%) to główne sposoby maskowania zaburzeń seksualnych u mężczyzn.

 • Męskość w oczach kobiet i mężczyzn

  Prawie 3/4 polskich mężczyzn za atrybuty męskości uważa sprawność seksualną oraz sprawność fizyczną. Dla kobiet natomiast to opiekuńczość, szacunek, stabilność materialna i bezpieczeństwo stanowią filary męskości.

 • Studenci SWPS będą badać astronautów?

  Spotkania ze znanymi astronautami i pilotami, testy robotów marsjańskich, czy połączenie na żywo z międzynarodową stacją kosmiczną - to tylko niektóre z najbliższych planów warszawskich studentów.

 • Psycholodzy przeciwko testowi Rorschacha

  Trwa protest naukowców przeciwko stosowaniu niektórych testów przez psychologów sądowych i klinicznych.

 • Coraz więcej młodych ludzi korzysta z terapii

  Obniżył się wiek pacjentów poszukujących pomocy psychologicznej. Objawy depresyjne należą do najczęstszych problemów - informuje Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.

 • Prawie połowa Polaków obawia się o swe zdrowie psychiczne

  Aż 45 proc. Polaków obawia się o swoje zdrowie psychiczne - wykazały badania przedstawione podczas debaty społecznej na temat depresji, która odbyła się w OCH-Teatrze w Warszawie.

 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają szansę na wsparcie zawodowe i społeczne

  Od lipca 2011r do maja 2012 trwa rekrutacja do projektu: " Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II".

 • Najbliższa konferencja ISPS - międzynarodowego stowarzyszenia psychoterapii psychoz - odbędzie się w Polsce

  Polska została wybrana na miejsce kolejnej konferencji ISPS - międzynarodowego stowarzyszenia psychoterapii psychoz.

 • Freud kontra melatonina - jak zwalczyć zimową depresję

  Zima to trudny czas na prowadzenie bujnego życia towarzyskiego. Mało kto ma ochotę brnąć przez zaspy, by odwiedzić przyjaciela czy marznąć w tramwaju, żeby wypić kawę na Rynku.

 • Jak walczyć z jesienną depresją?

  Depresja jest stanem, w którym - niezależnie od obiektywnych przesłanek - może znaleźć się każdy. Obniżone samopoczucie, bezsenność lub nadmierna potrzeba snu, permanentne zmęczenie, utrata energii czy poczucie bezwartościowości bez wątpienia utrudniają funkcjonowanie.

 • NFZ karze psychiatrów za przepisywanie chorym na schizofrenię skutecznych lekow przeciwpsychotycznych II generacji

  Sytuacja polskiej psychiatrii, mimo funkcjonowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, nie jest dobra.

 • IV Piknik Zdrowia Psychicznego w Warszawie

  W dniu 15.10.2011 (sobota) w Warszawie, z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, odbędzie się IV Piknik Zdrowia Psychicznego.

 • Wyższe dochody sprzyjają depresji?

  Depresja nie jest głównie chorobą mieszkańców państw o niskich czy przeciętnych dochodach. Zachorowalność z tego powodu jest tym większa, im większe w danym kraju są dochody - wykazał międzynarodowy raport opublikowany na łamach pisma "BMC Medicine".

 • Jak opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi? Bezpłatny kurs dla osób 45+

  Jeszcze tylko do końca sierpnia można zapisywać się na drugą edycję bezpłatnego kursu stosowanej psychologii społecznej i opieki zdrowotnej w Collegium Civitas.

 • Nancy McWilliams przyjeżdża do Polski

  Profesor Nancy McWilliams gościć będzie w Polsce na zaproszenie Laboratorium Psychoedukacji. Wizyta potrwa przeszło dwa tygodnie ? od 25 sierpnia do 10 września 2011, a spotkania odbędą się kolejno w Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Trójmieście, Poznaniu i znów w Warszawie.

 • Pułapki samonastrajania w lęku i depresji

  Zamiast czekolady, alkoholu czy kawy, 10-minutowy spacer i spotkania towarzyskie ? badaczka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej sprawdziła, jak osoby depresyjne i lękowe wpływają na swój nastrój.

 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Warsztaty z dotacją UE w Collegium Civitas

  Collegium Civitas zaprasza na bezpłatne warsztaty stosowanej psychologii społecznej i opieki zdrowotnej współfinansowany przez Unię Europejską.

 • Oświadczenie Polskiej Federacji Psychoterapii w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

  - "Niech w końcu zdecydują: chcą leczyć czy rozwijać osobowość? Na to ostatnie kontraktów NFZ nie daje' - to słowa prof.

 • Ciało nastolatków - źródło problemu czy radości?

  Okres dojrzewania i związane z nim zaburzenia odżywiania czy problemy z samooceną to tematy ważne dla młodych ludzi.

 • Alienacja rodzicielska zakazana ustawą w Brazylii

  Brazylijski parlament zakazał stosowania alienacji rodzicielskiej. Poprawka (ustawa nr 12318) do artykułu 236 ustawy nr 8069 z dnia 13 lipca 1990 roku, określającej status dzieci i młodzieży została podpisana przez prezydenta Luiza Inacio Lulę da Silvę 26 sierpnia 2010 roku.

 • Tydzień Świadomości ADHD - "Daj swemu dziecku szansę żyć niezwykle zwyczajnie"

  Są ruchliwe i wszędzie ich pełno. Trudno im dostosować się do zasad obowiązujących czy to w domu czy w szkole.

 • Eksperci: picie alkoholu podczas ciąży może uszkodzić płód

  Picie alkoholu przez kobiety w ciąży może doprowadzić do uszkodzenia płodu, opóźnienia jego wzrostu, anomalii w budowie wątroby, serca i nerek, a także spowodować u dziecka nadwrażliwość na ból - podkreślali eksperci podczas środowej konferencji w Warszawie.

 • Powodzianom można pomóc także rozmową

  Powodzianie potrzebują kogoś, z kim mogą porozmawiać - mówi psycholog ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach Jarosław Kania.

 • Problemy psychiczne rosyjskich milicjantów

  Departament kadr rosyjskiego MSW opublikował raport z badań psychologicznych pracowników mundurowych – wyniki są alarmujące.

 • W stolicy załamie się system opieki nad chorymi psychicznie?

  "Życie Warszawy": W stolicy załamie się system opieki nad chorymi psychicznie, alarmują lekarze. Szpital Bródnowski zamyka oddział psychiatrii, bo jest niedochodowy.

 • Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

  Trzynastolatki, które biernie wdychają dym tytoniowy częściej mają niekorzystne zmiany w tętnicach, uważane za czynnik ryzyka chorób układu krążenia - wynika z pracy, którą publikuje czasopismo "Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes".

 • Wzrost samobójstw wśród Polaków

  "Dziennik Gazeta Prawna": W Polsce szybko rośnie liczba samobójstw. Z policyjnych statystyk wynika, że w zeszłym roku na swoje życie targnęło się niemal tylu Polaków, ile co roku ginie w wypadkach drogowych, alarmuje dziennik.

 • "Antydepresyjny" tramwaj na Śląsku

  Materiały edukacyjne na temat depresji i kupony upoważniające do bezpłatnej konsultacji z psychiatrą czekają od poniedziałku na pasażerów jednego z tramwajów linii łączącej Katowice z Chorzowem i Bytomiem.

 • Reorganizacja mózgu po uszkodzeniu rdzenia kręgowego

  Po poważnym uszkodzeniu rdzenia kręgowego w mózgu dochodzi do przebudowy i nowej organizacji połączeń nerwowych przychodzących z różnych części ciała - informują naukowcy ze Szwajcarii na łamach pisma "Nature Neuroscience".

 • Konferencja u prezydenta na temat nowych uzależnień

  Wraz z rozwojem sieci komputerowych pojawił się nowy nałóg - infoholizm, czyli zjawisko niekontrolowanego przebywania w cyberprzestrzeni.

 • Psychoterapia na atopowe zapalenie skóry

  Atopowe zapalenie skóry, ze względu na przewlekły charakter i objawy, tj. zmiany skórne i świąd, zaburza funkcjonowanie chorych dzieci i ich rodzin w społeczeństwie.

 • Pięć masek depresji

  Depresja jest chorobą, która może powodować trudności diagnostyczne. Potrafi przyjmować "maski" dolegliwości fizycznych, odwracając uwagę od psychicznych źródeł problemu.

 • Nieprawidłowości w sygnalizacji za pośrednictwem neuroprzekaźnika mogą powodować schizofrenię?

  Nieprawidłowości w sygnalizacji za pośrednictwem neuroprzekaźnika glutaminianu i jego receptora powodują zaburzenia zachowania podobne do tych, obserwowanych u schizofreników - informują naukowcy z Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego na łamach pisma "Nature Neuroscience".

 • Logopedzi: można uchronić dziecko przed jąkaniem

  Wczesna interwencja rodziców i logopedy, przy problemach dziecka z płynnym mówieniem, może uchronić je przed jąkaniem - przekonywali w środę specjaliści podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Katowicach w przeddzień Światowego Dnia Osób Jąkających się.

 • Czy odżywianie wpływa na nastrój?

  Jesteśmy tym, co jemy – twierdzą niektórzy. Zdrowa dieta jest kluczową sprawą, jeśli chodzi o zachowanie zdrowia i energii na co dzień.

 • Kartka lub upominek pomaga chorym psychicznie

  Kartka lub upominek wysłany osobie cierpiącej na zaburzenia zdrowia psychicznego może pomóc jej szybciej wrócić do siebie - informuje serwis BBC.

 • Brytyjscy psychiatrzy apelują o zaprzestanie lansowania w internecie anoreksji i bulimii

  Psychiatrzy wezwali w piątek brytyjski rząd do działania w sprawie rosnącej liczby stron internetowych, które lansują anoreksję i bulimię jako życiowy wybór lub styl życia, a nie zaburzenie odżywiania.

 • Pilnuj drinka - uważaj na napoje na dyskotece

  W ostatnich latach coraz częściej słychać o wykorzystywaniu substancji odurzających w celach przestępczych i o tragicznych często skutkach wydarzeń z tym związanych.

 • Ból wiąże się z depresją

  Najnowsze ogólnopolskie badania potwierdzają, że niemal połowa pacjentów z różnego rodzaju dolegliwościami fizycznymi ma zaburzenia depresyjne - podkreślali lekarze na konferencji prasowej w Warszawie.

 • Koszmary senne zwiększają ryzyko prób samobójczych

  Pacjenci, którym po próbie samobójczej śnią się koszmary, aż 5 razy częściej próbują znowu odebrać sobie życie, niż osoby, które nie mają strasznych snów - o wynikach szwedzkich badań informuje serwis EurekAlert.

 • Paląca młodzież częściej narażona na depresję

  Młodzież, która pali papierosy może być w przyszłości narażona na depresję - wynika z pracy, którą publikuje pismo "Neuropsychopharmacology".

 • Depresja poporodowa - rozmowa skuteczniejsza

  Szczera pogawędka z rówieśniczką może obniżyć ryzyko depresji poporodowej o 50 proc. - wynika z kanadyjskich badań.

 • Bezsenne noce poprzedzają nawrót depresji

  Bezsenność często jest objawem depresji. Teraz okazuje się, że problemy ze snem mogą też poprzedzać nawrót depresji u starszych osób - informuje pismo "American Journal of Psychiatry".

 • Siedem grzechów pracoholika

  Kryzysy gospodarcze, takie jak obecne załamanie na rynkach finansowych, mogą odbić się również na zdrowiu poszczególnych ludzi, zmuszając ich do intensywniejszej pracy - uważa prof.

 • Wczesne dojrzewanie jest związane z agresją

  Wczesne dojrzewanie jest związane z ryzykiem agresywnych zachowań, ale tylko u tych dziewczynek, które nie mają dobrych relacji z rodzicami - wynika z amerykańskich badań.

 • Plasterek z estrogenem może pomóc przy schizofrenii

  Plasterek z estrogenem może chronić kobiety ze schizofrenią przed objawami psychotycznymi, takimi jak halucynacje i omamy słuchowe - wynika z pracy zamieszczonej na łamach pisma "Archives of General Psychiatry".

 • Otyłość może wiązać się z zaburzeniami psychicznymi

  Otyłość jest znanym czynnikiem ryzyka różnych dolegliwości fizycznych, ale najnowsze badania wskazują, że osoby otyłe częściej cierpią również na zaburzenia psychiczne - informuje pismo "Psychosomatic Medicine".

 • Szafran łagodzi przedmiesiączkowe napięcie

  Szafran, aromatyczna przyprawa kuchni śródziemnomorskiej może pomóc kobietom cierpiącym na szczególnie silne napięcie przedmiesiączkowe - wskazują wyniki irańskich badań przeprowadzonych w małej grupie kobiet.

 • Marihuana zwiększa wpływ alkoholu

  Aktywny składnik marihuany zwiększa toksyczny wpływ alkoholu na rozwijający się mózg płodów i noworodków - wskazują najnowsze badania na gryzoniach, o których informuje pismo "Annals of Neurology".

 • Depresja prowadzi do niezdrowego stylu życia

  Osoby z depresją i stanami lękowymi częściej prowadzą niezdrowy styl życia - są nieaktywne, otyłe, palą papierosy i nadużywają alkoholu - informują amerykańscy badacze na łamach pisma "General Hospital Psychiatry".

 • Kobiety częściej cierpią na depresję

  Mózgi kobiet i mężczyzn różnią się pod względem liczby cząsteczek, które regulują nastrój - wykazali naukowcy szwedzcy.

 • Mniejsi chłopcy bardziej narażeni na samobójstwo

  Chłopcy, których długość ciała po urodzeniu jest mała, dwukrotnie częściej próbują popełnić samobójstwo w życiu dorosłym, niż dłużsi rówieśnicy - wykazały szwedzkie badania, o których informuje "Journal of Epidemiology and Community Health".

 • RPD do premiera ws. leczenia psychiatrycznego dzieci

  RPD Ewa Sowińska uważa, że opieka psychiatryczna nad dziećmi wymaga pilnych zmian. Napisała o tym do premiera, powołując się na prace zespołu, badającego kierowanie do szpitali psychiatrycznych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • Dziecięca depresja coraz groźniejsza

  Depresja i stany depresyjne u dzieci stanowią coraz poważniejszy problem. Według najnowszych badań nawet 40 proc.

 • Dobry dotyk może leczyć

  Uciskanie i pocieranie może pomóc w leczeniu chorób i urazów - uważają brytyjscy specjaliści.

  Technika pocierania i łagodnego uciskania głowy, klatki piersiowej, ramion, nóg i stóp jest popularna zwłaszcza wśród rodziców małych dzieci.

 • Stres najczęściej wywołuje zaburzenia psychiczne

  Nerwice związane ze stresem to najczęstszy typ zaburzeń leczonych w śląskich poradniach zdrowia psychicznego - wynika z raportu o zdrowiu psychicznym mieszkańców Śląska przygotowanego z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przez Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego (ŚCZP) w Katowicach.

 • Depresja a seks

  Jednym z objawów ciężkiej depresji jest osłabiony popęd płciowy. Z kolei niektóre leki antydepresyjne prowadzą do zaburzeń seksualnych, a zaburzenia seksualne sprzyjają depresji - mówili uczestnicy konferencji prasowej poświęconej wzajemnym związkom depresji i seksu.

 • Nikotyna w mleku matki zakłóca sen dziecka

  Nikotyna obecna w mleku palących matek zaburza rytm snu niemowlęcia, zaobserwowali naukowcy z USA. Gdy matka pali przed karmieniem, dzieci śpią krócej i wcześniej budzą się z drzemek, napisali autorzy pracy na łamach pisma "Pediatrics".

 • Wzrasta liczba dzieci wymagających leczenia psychiatrycznego

  "Dziennik Łódzki": W Polsce gwałtownie rośnie liczba dzieci wymagających leczenia psychiatrycznego. Łódzkie poradnie zdrowia psychicznego mają pod opieką już ponad 10 tys.

 • Kobieta w ciąży nie powinna pić nawet kieliszka wina

  Koniec z mitem, że jedna lampka czerwonego wina nie szkodzi kobietom w ciąży - twierdzą organizatorzy kampanii "Ciąża bez alkoholu".

 • Nowoczesne leczenie schizofrenii

  Nowoczesne leki na schizofrenię pomagają łagodzić poważne objawy tej choroby, takie jak omamy, halucynacje czy apatia; mają przy tym mniej negatywnych działań ubocznych.

 • Spray na chorobliwą nieśmiałość?

  Spray do nosa z oksytocyną, nazywaną "hormonem zaufania", może pomóc w leczeniu osób cierpiących na fobię społeczną - wskazują badania szwajcarskie, o których informuje serwis internetowy New Scientist.

 • Skłonność do depresji przed miesiączką może być dziedziczona

  Wariant genu ma związek ze skłonnościami do silnej depresji przed miesiączką, określanej jako przedmiesiączkowy zespół dysforyczny (PMDD) - poinformowali naukowcy z USA na łamach pisma "Biological Psychiatry".

 • Tytoń zabija szare komórki

  Im więcej wypalimy papierosów, tym mniejsza będzie pojemność istoty szarej naszego mózgu. Do takiego wniosku doszli niemieccy naukowcy z Kliniki Psychiatrycznej Charite.

 • Joga wywołuje biochemiczne zmiany w mózgu

  Ćwiczenie jogi podnosi w mózgu poziom substancji, która wycisza aktywność neuronów - zaobserwowali naukowcy z USA.

 • Depresja - problem pacjentów z chorobą reumatyczną

  Depresja dotyka aż 60-80 proc. pacjentów z chorobą reumatyczną, której towarzyszy przewlekły ból. Jest to problem o tyle ważny, że w Polsce na choroby reumatyczne cierpi 9 mln osób, czyli co 5 Polak - alarmowali lekarze na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie.

 • Sprawdź, czy twoje dziecko reaguje na imię

  Roczne dzieci, które nie reagują na własne imię, są bardziej narażone na zaburzenia autystyczne, niż rówieśnicy, którzy reagują na nie po jednym lub dwóch powtórzeniach - wynika z najnowszych badań amerykańskich.

 • Jedna czwarta amerykańskich weteranów ma problemy psychiczne

  Jedna czwarta powracających z Iraku i Afganistanu żołnierzy amerykańskich ma problemy psychiczne - wynika z badania opublikowanego przez "Journal of the Medical Association".

 • 2 mln Polaków może cierpieć na dyskalkulię

  W przeciwieństwie do dyslektyków, których problemy zostały wnikliwie opisane, dyskalkulicy w Polsce spotykają się z niezrozumieniem i brakiem pomocy - uważają nauczyciele zrzeszeni w fundacji Instytut Edukacji Matematycznej ARS MATHEMATICA.

 • Zaburzenia snu i koszmary są częste u samobójców

  Zaburzenia snu są częstą dolegliwością niedoszłych samobójców; wielu z nich cierpi na nocne koszmary - ogłaszają szwedzcy naukowcy w styczniowym wydaniu pisma "Journal Sleep".

 • Dzieci pijących matek mają problemy z liczbami

  Dzieci cierpiące na alkoholowe zaburzenia płodowe mają duże trudności z zapamiętywaniem i uczeniem się liczb i sekwencji znaków - piszą naukowcy na łamach grudniowego pisma "Child Neuropsychology".

 • Test smakowy pozwoli dobrać leki na depresję

  Test smakowy może być najlepszym sposobem na dobranie leków przeciwdepresyjnych indywidualnie dla każdego pacjenta - wynika z najnowszych amerykańskich badań, o których informuje pismo "Journal of Neuroscience".

 • Wychudzenie zwiększa ryzyko poronienia

  Kobiety, które przed zajściem w ciążę miały wyraźną niedowagę, są o 72 procent bardziej narażone na poronienie w pierwszych miesiącach ciąży - informuje "British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

 • Bezsenność chorobą społeczną

  Ponad 70% z cierpiących na bezsenność ankietowanych odczuwa dolegliwości związane ze snem od ponad miesiąca, a 45% z nich źle sypia, aż od 3 lat.

 • Stresujące dzieciństwo może być przyczyną zespołu przewlekłego zmęczenia

  Zespół przewlekłego zmęczenia może się wiązać z ciężkimi przeżyciami w dzieciństwie. Wyniki najnowszych badań sugerują, że choroba ta - objawiająca się ciągłym zmęczeniem - ma ważną psychologiczną składową - informuje serwis "New Scientist".

 • Inteligencja chroni przed stresem pourazowym

  Dzieci, które w wieku 6 lat mają wyższy współczynnik inteligencji niż rówieśnicy, są mniej narażone na zespół stresu pourazowego (PTSD) po przejściu traumatycznego zdarzenia - wykazały najnowsze badania amerykańskie.

 • Lek na depresję i skłonności do magazynowania rzeczy

  Paroksetyna, lek z tej samej grupy co Prozac, pomaga osobom chorobliwie gromadzącym różne, często niepotrzebne rzeczy - wynika z najnowszych badań amerykańskich, o których informuje pismo "Journal of Psychiatric Research".

 • Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi

  Fundacja "Flower of Life" zaprasza nauczycieli, pedagogów i psychologów do udziału w projekcie "Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi" organizowanym przez Fundację we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj.

 • Kochająca rodzina obniża ryzyko wystąpienia depresji

  Doświadczenie ciepła i wsparcia w rodzinie może łagodzić genetyczne predyspozycje do depresji u dziecka - wykazali naukowcy z USA.

 • W Polsce na schizofrenię cierpi ok. 400 tys. osób

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że ok. 1 proc. populacji cierpi na schizofrenię. W Polsce różne postacie tej choroby dotykają ok.

 • Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

  Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną, która wywiera silny wpływ na życie ludzi - czyni ich bezradnymi, izoluje od otoczenia.

 • VI Światowy Dzień FAS

  W dniu 9 września 2006 roku obchodzony będzie po raz szósty Światowy Dzień FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy (ang.

 • Nieznośne dzieci palących matek

  Niemowlęta, których matki paliły w czasie ciąży, sprawiają więcej kłopotów niż ich rówieśnicy -informuje pismo "Child Development".

 • Niezapomniana trauma

  Blisko jedna czwarta (23%) studentów warszawskich uczelni przyznaje, że byli ciężko bici w dzieciństwie.

 • Schizofrenia utrudnia rozumienie "mowy ciała"

  Osoby leczone z powodu schizofrenii, nawet gdy objawy choroby są łagodne lub umiarkowane, mają problemy z odczytywaniem emocji innych ludzi na podstawie ruchów ciała - zaobserwowali badacze z USA.

 • Chrapanie spowalnia rozwój umysłowy dziecka

  Dzieci, które chrapią tak głośno, że same budzą się ze snu, mają słabsze wyniki w testach oceniających rozwój umysłowy niż ich rówieśnicy - wskazują najnowsze badania amerykańskie.

 • Depresja - choroba duszy i ciała

  Chociaż depresja to przede wszystkim zaburzenia nastroju - smutek, przygnębienie - do podstawowych objawów tej choroby zalicza się również dolegliwości cielesne - podkreśla dr Dariusz Wasilewski, z Zespołu ds.

 • Odbył się Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Krótkoterminowej

  W dniach 20 - 22.01.2006 odbył się doroczny Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Krótkoterminowej.

 • "Niegrzeczny" gen u dzieci z ADHD

  Obecność specyficznego wariantu genu oraz mała masa ciała po urodzeniu podnoszą ryzyko wczesnego pojawienia się zachowań aspołecznych u nadpobudliwych dzieci - wskazują badania, o których informuje pismo "Archives of General Psychiatry".

 • Pływanie z delfinami leczy depresję

  Pływanie w towarzystwie delfinów jest skuteczną metodą leczenia depresji o łagodnych lub umiarkowanych objawach - wskazują najnowsze badania brytyjsko-włoskie, o których informuje pismo "British Medical Journal".

 • Stres wpływa na aktywność mózgu

  Wpływ codziennego stresu psychicznego na zdrowy mózg prześledzili po raz pierwszy naukowcy amerykańscy.

 • Palacze bardziej narażeni na PTSD

  Osoby palące papierosy są dwukrotnie bardziej niż niepalące narażone na poważne zaburzenie psychiczne po traumatycznych przeżyciach - o wynikach badań na żołnierzach informuje serwis internetowy New Scientist.

 • Program przełamywania stereotypów w psychiatrii

  Ponad 2500 osób skorzystało z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w ramach realizowanego od roku Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw wobec Psychiatrii "Odnaleźć siebie".

 • Cierpiący na psychozę są bardziej kreatywni

  Osoby, które cierpią na psychozę maniakalno-depresyjną, bądź są obciążone dziedzicznym ryzykiem jej rozwoju, lepiej wypadają w testach na kreatywność niż ich zdrowi rówieśnicy - informują naukowcy na łamach pisma "Journal of Psychiatric Research".

 • Nadmiar testosteronu może być przyczyną autyzmu

  Powodem klasycznej postaci autyzmu u chłopców jest supermęski mózg - twierdzą uczeni z Cambridge University.

 • Zaburzenia psychiczne dotykają co roku 27 proc. Europejczyków

  Zaburzenia psychiczne dotykają co roku 27 proc. dorosłych Europejczyków i są główną przyczyną samobójstw, których liczba sięga rocznie ok.

 • Słowa mogą wpływać na nasz węch

  Wbrew temu, co pisał w "Romeo i Julii" Szekspir, róża nazwana innym imieniem niekoniecznie pachniałaby tak samo - twierdzą naukowcy z Oksfordu na łamach pisma "Neuron".

 • Późne macierzyństwo niebezpieczne dla dziecka i kobiety

  Kobiety, które dopiero po 35 roku życia decydują się na urodzenie dziecka, narażają na niebezpieczeństwo zdrowie swoje i dziecka - ostrzegają lekarze w artykule opublikowanym przez "British Medical Journal", cytowanym przez brytyjskie media.

 • Światowy Dzień FAS

  9 września o godzinie 9:09 w Polsce i w wielu innych krajach rozpoczęły się obchody Światowego Dnia FAS (Fetal Alcohol Syndrom).

 • Coraz więcej Polaków w poradniach zdrowia psychicznego

  "Rzeczpospolita" pisze, że w ciągu dekady podwoiła się liczba Polaków zarejestrowanych w poradniach zdrowia psychicznego.

 • Otwarcie Kliniki Stresu Bojowego w Warszawie

  Klinikę Stresu Bojowego otwarto w Wojskowym Instytucie Medycznym na ul. Szaserów w Warszawie. Na fachową pomoc tej placówki mogą liczyć m.

 • Polacy dostrzegają problem zdrowia psychicznego

  Prawie połowa Polaków niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne, a zdecydowana większość uważa, że warunki życia w naszym kraju sprzyjają zachorowaniom na choroby psychiczne i potrzebne jest utworzenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS.

 • WHO w obronie praw osób z zaburzeniami psychicznymi

  Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała obszerne opracowanie dotyczące ustawodawstwa w dziedzinie zdrowia psychicznego, które ma służyć ochronie praw ponad 450 mln ludzi na świecie dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania lub schorzeniami neurologicznymi.

 • Nudna praca szkodzi sercu

  Nudna praca wpędza w depresję i sprzyja chorobom serca - wskazują wyniki brytyjskich badań opublikowane na łamach pisma "Circulation".

 • Śląskie badania życia seksualnego prostytutek

  Prawie połowa z nich ma stałego partnera, a 36 proc. wierzy, że będzie z nim do końca życia. 25-letnia panna ze średnim wykształceniem, obsługująca średnio 15 klientów tygodniowo.

 • Dzieci odziedziczyły stres z 11 września

  Ciężarne kobiety, które były świadkami ataków na World Trade Center 11 września 2001, przekazały biologiczne oznaki przebytego stresu swoim dzieciom - informuje "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism".

 • Unijna konferencja na temat zdrowia psychicznego

  Zaburzenia psychiczne są niewidzialnym zabójcą w Europie - stwierdził komisarz europejski ds. zdrowia i ochrony konsumentów Markos Kyprianou w wystąpieniu z okazji rozpoczynającej się dzisiaj w Helsinkach konferencji na temat zdrowia psychicznego zorganizowanej wspólnie przez Europejski Region WHO i Komisję Europejską.

 • Aktywność i skłonność do reagowania emocjami są uwarunkowane genetycznie

  Dwie cechy temperamentu - aktywność i skłonność do reagowania emocjami są uwarunkowane genetycznie - zaobserwowali polscy naukowcy - prof.

 • Stres w dzieciństwie hamuje rozwój połączeń nerwowych w mózgu

  Silny stres we wczesnym dzieciństwie hamuje rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Zjawisko to może prowadzić do opóźnienia w rozwoju umysłowym i wywoływać takie schorzenia, jak autyzm czy depresja - informuje pismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

 • Karcenie jest przyjemne

  "Dlaczego tak lubimy pouczać ludzi którzy źle postępują? Wbrew powszechnym opiniom to wcale nie kwestia kultury.

 • Schizofrenia - potrzebna zmiana podejścia do chorych

  Potrzebna jest zmiana nastawienia wobec osób chorych na schizofrenię, potrzebują one przychylności otoczenia, które wciąż jeszcze reaguje lękiem i strachem - mówili uczestnicy obchodzonego po raz trzeci Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.